Які проекти відноситься до НПІ?

Ст. 2 ЗУ «Про Національну програму інформатизації»:

Національна програма інформатизації становить комплекс взаємопов'язаних окремих завдань (проектів) інформатизації, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також координації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації.

Програми та проекти (або їх частини), які спрямовані на створення, розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій чи передбачають придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, виконуються як складові частини Національної програми інформатизації, якщо інше не передбачено законодавством.

Ст. 26 Зу «Про НПІ»:

Державні органи та органи місцевого самоврядування, установи та організації, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, подають Генеральному державному замовнику інформацію про створення, розвиток та інтеграцію, незалежно від джерел фінансування, інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, що забезпечують функціонування цих органів, установ, організацій, за винятком інформації, пов'язаної з національною безпекою та обороною держави.


Повідомлення закупівлі до 500 тис. грн.

Для інформування про укладення або намір укладення договорів вартістю до 500 тис. грн. необхідно заповнити відповідну форму за посиланням https://forms.gle/n3KDDvpunUqHNhGd7, в якій вказати всю необхідну інформацію та прикріпити сканкопію листа і договору (у разі необхідності).

Поля з * є обов'язковими для заповнення!

Відповіді на повідомлення не надаються. 

На електронну адресу, що буде вказана при заповненні форми надійде підтвердження про те, що Ви заповнили форму "Повідомлення про укладений договір".

Перевірити внесену Вами інформацію до форми можна переглянувши таблицю "Повідомлення про укладений договір" .

Погодження закупівлі більше 500 тис. грн.

Для погодження завдань (проектів) інформатизації та договорів, предметом закупівлі яких є засоби інформатизації, вартістю більше 500 тис. грн., надсилається лист (в темі листа зазначити «На погодження», приклад листа див. у вкладені) Супровідний лист з ТЕО.docx 

Просимо готувати лист на офіційному бланкові Вашої установи з вихідним номером та датою реєстрації документа!

Відеоінструкція : 

Як надіслати лист?

Листи можуть бути надісланими як через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ), так і на електронну адресу npi2020@e.gov.ua, або у паперовому вигляді на адресу:  вул. Ділова, 24, м. Київ,  03150.

У випадку надсилання запиту на адресу npi2020@e.gov.ua наявність кваліфікованого електронного підпису (КЕП/ЕЦП) є обов’язковою умовою (у темі листа вказувати повну назву Вашої установи, Ваш вихідний номер та дату реєстрації документа).

Як підписати лист кваліфікованим електронним підписом (КЕП):

До відправки - файли з розширенням *.pdf , *.p7s.

Термін розгляду листа

Зважаючи на велику кількість запитів листи на погодження просимо надсилати заздалегідь (паралельно із розміщенням об’яви на prozorro.gov.ua).  

Відповідно п. 10 постанови Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 № 1048 «Про затвердження Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів)» про результати розгляду поданих документів Генеральний державний замовник Програми інформує замовника протягом не більш як 45 календарних днів. Просимо враховувати зазначене при поданні документів на розгляд.

Відповідь на лист

Відповіді на запити надаються на офіційну електронну адресу замовника (лист з  кваліфікованим електронним підписом).

За роз’ясненнями просимо звертатись тільки після ознайомлення з нормативною базою стосовно Національної програми інформатизації (перелік додається) і у  випадку нештатних ситуацій та запитів.

Дякуємо за розуміння!

Приклади документів

Зразки для оформлення Техніко-економічного обґрунтування для освітніх закладів:

Техніко-економічне_обґрунтування (техніка_для_шкіл).pdf

Техніко-економічне_обґрунтування (техніка_для_шкіл)_v2.pdf

Техніко-економічне_обґрунтування (школи_лінгафонний_кабінет).pdf


Контактна інформація (044) 207-17-34; (044) 207-17-35