Діяльність у 2018 році
опубліковано 13 грудня 2018 року о 14:45


Результати діяльності Громадської ради

 при Державному агентстві з питань електронного урядування України

згідно плану на 2018 рік

Назва заходу

Кінцевий термін

Ініціатива

Результати – висновки, пропозиції 

1
Впровадження інтерактивного інструменту автоматизації внутрішніх процесів функціонування е-Громради (е-док, онлайн-протоколи тощо)
01.08.2018
E-UA
Готово
2
Розробка концепції створення першого етапу зовнішнього інструменту (інтерактивного порталу) взаємодії громади і влади в межах розвитку е-урядування, ІКТ та цифрової економіки
01.12.18
E-UA
Готово (пілотний проект порталу е-урядування). Наступний етап продовжуємо у 2019 р.
3
Консультаційна підтримка впровадження головних е-компонентів – е-ІД, шина взаємодії, е-сервіси, блокчейн, е-логістика цифрова економіка тощо
01.12.18
продовж року
E-UA
Готово (проведені систематичні консультації і наради з представниками Державного агентства з питань електронного урядування України та інших ЦОВВ)
4
Проведення круглого столу, семінару з питань розвитку електронного урядування, проведення конкурсу щодо визначення кращого е-документообігу, та інших систем автоматизації діяльності державних органів
10.04.2018
E-UA,
Проведення Круглого столу - Виконано (участь у ІТ форумах)
Конкурс по е-документообігу – перенести на наступний рік
5
Проведення організаційних заходів щодо формування інфраструктури та підтримки розвитку стартапів в Україні, у тому числі за рахунок державної підтримки (створення інтерактивної платформи стимулювання, відбору, інкубації та реалізації стартапів)
01.10.2018
Е-UA
Проведені консультаційні зустрічі з представниками Державного агентства з питань електронного урядування України, інших ЦОВВ – продовження виконання у 2019 році
6
Популяризація та інформування громадянського суспільства щодо розвитку е-урядування та ІКТ (ФБ, новини, публічні заходи, робота з пресой)
продовж року
Е-ЮА
Створено нову сторінку е-Громради на порталі Державного агентства з питань електронного урядування України, створення нової адентики Громради.
Пропозиція – підсилити і продовжити у 2019 році
8
Участь у формуванні національної концепції розвитку ШПД у тому числі за рахунок Державного приватного партнерства
продовж року
E-UA
проведені наради і робочі зустрічі, обговорено низку пропозицій і зауважень, продовження в 2019 році
9
Проведення семінару з кращих міжнародних практик ІТ-управління на базі Cobit та інших настанов і міжнародних стандартів для керівництва Агентства (3 години)
03.2018
ISACA Kyiv Chapter, E-UA
Готово