Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних"
опубліковано 09 січня 2019 року о 19:09

Проект постанови розроблений з метою уточнення переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835), затвердження Порядку оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації, внесення змін в постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21 жовтня 2015 № 835 та Порядку ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» від 30 листопада 2016 № 867.


Проект


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від ___ _________ 2019 р. № ____

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних 


    Кабінет Міністрів України постановляє

   

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Розпорядникам інформації, визначеним Законом України “Про доступ до публічної інформації” забезпечити розміщення на офіційних веб-сайтах розпорядчих документів про визначення відповідальної особи (осіб) розпорядника інформації, яка відповідає за оприлюднення інформації згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

3. Розпорядникам інформації, визначеним у пункті 1 Порядку оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації, затвердженого цією постановою, протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою направити Державному агентству з питань електронного урядування заповнену картку оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних, за визначеною формою, за 2018 рік.

4. Державному Агентству з питань електронного урядування України, протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цією постановою, забезпечити проведення аналізу результатів опитування та визначення оцінки відповідно пунктів 12 та 13 Порядку затвердженого цією постановою.


Прем’єр-міністр України                                                                                              В. ГРОЙСМАН


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від ___ _________ 2019 р. № ____


ЗМІНИ,

 що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 • У постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р.
  № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (Офіційний вісник України,
  2015 р., № 85, ст. 2850):

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити такі що додаються:

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Порядок щорічної оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.”

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Розпорядникам інформації, визначеним Законом України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечити протягом шести місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах наборів даних згідно з Положенням, затвердженим цією постановою, а також забезпечити надання інформації, необхідної для проведення оцінки стану оприлюднення та оновлення  відкритих даних відповідно до Порядку оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації.”

3) абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

“проведення із залученням інститутів громадянського суспільства та представників громадськості періодичного моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, в тому числі шляхом проведення щорічної оцінки стану впровадження відкритих даних відповідно до Порядку, затвердженому цією постановою, із наступною публікацією результатів моніторингу на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та поданням результатів оцінки на розгляд Кабінету Міністрів України.”

 • У Положенні про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України,
  2015 р., № 85, ст. 2850; 2018 р., № 15, ст. 506):
 • 1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

відкритий формат - формат даних, незалежний від платформи та доступний без обмежень, які перешкоджають його повторному використанню;

завантаження набору даних - розміщення розпорядником інформації набору даних на порталі чи публікація інтерфейсу прикладного програмування для доступу до інформації набору даних;

інтерфейс прикладного програмування (server-side Web АРІ) - набір готових функцій, що надається у вигляді сервісу для використання у зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічного доступу до наборів даних;

машиночитаний формат - формат даних, структурований таким чином, що дає змогу інформаційним системам ідентифікувати, розпізнавати, перетворювати і отримувати конкретні дані без участі людини;

метадані - довідкова структурована інформація, що описує, роз’яснює, дає змогу ідентифікувати, спрощує використання та управління набором даних;

набір даних - сукупність однорідних значень (записів) даних та метаданих, що їх описують;

оприлюднення набору даних - завантаження набору даних розпорядником інформації та забезпечення доступу до нього держателем порталу після проходження модерації;

паспорт набору даних - сукупність метаданих, що містить опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання;

структура набору даних - сукупність метаданих, що містить опис складу (елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 867 “Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3146).”

2) у пункті 3 слово “оприлюднюють” замінити словом “завантажують”;

 • у пункті 4 слово “оприлюднюються” та “оприлюднення” замінити словами “завантажуються” та “завантаження” відповідно;
 • пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Для забезпечення оприлюднення і регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних розпорядник інформації:

завантажує та регулярно оновлює на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних набори даних, що перебувають у його володінні;

може здійснювати завантаження наборів даних, які не включені до переліку, якщо інше не передбачено Законом України “Про доступ до публічної інформації”, у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; антикорупційного ефекту та/або економічного ефекту від оприлюднення наборів даних; наявності інших обставин)”;

 • у пункті 7 абзац четвертий викласти в такій редакції:

“стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів) із зазначенням інформації, що є частиною набору даних, однак не оприлюднюється через обмежений доступ до неї (з вказанням виду інформації з обмеженим доступом щодо кожного елементу)”;

 • у пункті 7 абзац одинадцятий виключити;
 • у пункті 9 в абзаці “Геопросторові дані” колонку “Формат даних” доповнити словами “GTFS, GTFS-RT”;
 • пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Доступ для завантаження/вивантаження наборів розпорядниками інформації може бути налаштований за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

Для всіх користувачів порталу інтерфейс прикладного програмування повинен забезпечити можливість автоматизованого доступу до всієї інформації оприлюднення набору даних шляхом їх перегляду та читання (без можливості внесення змін) за запитом у цілодобовому режимі без вихідних та достовірність такої інформації на момент її запиту.

Вимоги до інтерфейсу прикладного програмування визначаються держателем Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.”;

 • пункт 11 виключити;
 • у пункті 13 цифри “12” замінити цифрою “6”;
 • пункт 24 викласти в такій редакції:
 • “24. Завантаження наборів даних на Єдиний державний веб-портал відкритих даних здійснюється безоплатно відповідальною особою розпорядника інформації, яка заповнює та подає паспорт набору даних, структуру набору даних та сам набір даних.
 • Розпорядчий документ розпорядника інформації про визначення відповідальної особи (осіб) розпорядника інформації оприлюднюються на офіційному веб-сайті розпорядника інформації не пізніше наступного робочого дня після його видання.”.
 • Додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України,
  2015 р., № 85, ст. 2850; 2017, № 4, ст. 139; 2017, № 44, ст. 1368; 2018, № 15,
  ст. 506; 2018, № 55, ст 1911) викласти в такій редакції:

            “Додаток
до Положення

ПЕРЕЛІК 
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Усі розпорядники інформації (в межах компетенції)

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації

Переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації

Адміністративні дані, в значенні Закону України “Про державну статистику”, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону, розпорядником інформації

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти нормативно-правових актів, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики

Інформація про нормативно-правові засади діяльності

Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення

Інформація щодо отриманого майна (обладнання, програмного забезпечення) в рамках міжнародної технічної допомоги

Верховна Рада України

Інформація щодо пленарних засідань Верховної Ради України

Інформація про розгляд питань порядку денного Верховної Ради України

Інформація про законопроекти, що зареєстровано у Верховній Раді України

Нормативно-правова база України (База даних “Законодавство України”)

Інформація про народних депутатів, їх активність та майновий стан

Господарсько-фінансова діяльність Верховної Ради України

Адміністративно-територіальний устрій України

Інформація про реєстрацію народних депутатів на засіданнях профільних комітетів

Інформація про помічників-консультантів народних депутатів України

 

Національне агентство з питань державної служби

Вакансії на посади державної служби 

Тестові питання на знання законодавства та спеціального законодавства

Заклади вищої освіти України, що проводять атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Перелік завдань для перевірки компетентностей

Мін’юст

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Єдиний реєстр нотаріусів

Державний реєстр атестованих судових експертів

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Повідомлення про торги та інша інформація з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

Реєстр методик проведення судових експертиз

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів

Реєстр адміністративно-територіального устрою

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”

Інформація з Автоматизованої системи виконавчого провадження

Електронний реєстр апостилів

Єдиний реєстр боржників

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр обтяжень рухомого майна

Єдиний реєстр довіреностей

Висновки Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та накази Міністерства юстиції України щодо них

Дані центральної бази даних системи електронних торгів арештованим майном

Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України

Інформація про стан наповнення слідчих ізоляторів

Інформація про вчинені правопорушення на території установ ДКВС

Генеральна прокуратура України

Інформація про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування

Звіт про роботу прокурора за формою П

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення

Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення

Звіт про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності

Звіт про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності

МВС

Інформація про осіб, які переховуються від органів влади

Інформація про викрадені (вилучені) культурні цінності

Інформація про транспортні засоби, що перебувають у розшуку у зв’язку з їх незаконним заволодінням (включаючи VIN-номери)

Інформація про викрадену, втрачену зброю

Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

Інформація про заклади, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Відомості про номерні знаки, доступні для видачі в результаті реєстрації транспортних засобів

Інформація про виявлені адміністративні правопорушення

Інформація щодо викрадених, втрачених та недійсних паспортів громадянина України

Інформація щодо викрадених, втрачених та недійсних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Реєстр ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї

Реєстр ліцензій на провадження охоронної діяльності

Інформація щодо осіб, зниклих безвісти

Реєстр розшуку мобільних телефонів

Контактна інформація РСЦ та ТСЦ

Карта маршрутів мобільних СЦ та Графік виїздів мобільних СЦ

Інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників (включаючи VIN-номери)

Маршрути для перевірки навичок керування транспортними засобами;

Особи, що не можуть надати про себе відомостей внаслідок хвороби або неповнолітнього віку

Перелік діючих пунктів пропуску через державний кордон, пунктів контролю та контрольних пунктів в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях

Узагальнена інформація про якість атмосферного повітря в населених пунктах за даними мережі спостережень гідрометеорологічних організацій

Дані Українського гідрометеорологічного центру загального користування

Матеріали гідрометеорологічних спостережень, інформаційної бази гідрометеорологічних даних та даних про стан навколишнього природного середовища

Оперативна інформація про надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території України

Реєстр декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Перелік підприємств, установ, організацій України, які проводять навчання з питань пожежної безпеки 

Реєстр атестованих аварійно-рятувальних служб

Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території України

Мінфін

Перелік суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей

Інформація, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”

Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій

Інформація про державні гарантії

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Форми фінансової звітності

Державний бюджет України (з додатками)

Перелік проектів, які готуються та реалізуються за підтримки міжнародних фінансових установ та міжнародних організацій

Інформація про розподіл субвенцій з державного бюджету (зі змінами та додатками)

Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу

Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні

Звіти про рух резерву виплат операторів лотерей

Державна казначейська служба

Єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та отримувачів бюджетних коштів

Довідник адміністративно-територіальних одиниць України (TL_TERRA)

ДРС

Інформація про проекти регуляторних актів, що надійшли на погодження/для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики та посилання на результати їх розгляду

Дані інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)

Національне агентство з питань запобігання корупції

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Антикорупційні програми міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних цільових фондів, а також інших державних органів та органів місцевого самоврядування

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Національне антикорупційне бюро

Інформація щодо осіб, що знаходяться в розшуку

Інформація щодо справ, які знаходяться в суді

ДФС

Реєстр платників податку на додану вартість

Інформація про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

Реєстр великих платників податків

Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією

Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Реєстр електронних форм податкових документів

Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави

Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

Довідники податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та інших податкових пільг

Перелік типів об’єктів оподаткування

Інформація про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету

Інформація про надходження податків і зборів

Інформація про нарахування податків і зборів

Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

Інформація про надходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Показники контрольної роботи

Показники роботи слідчих підрозділів органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства

Перелік територіальних органів ДФС, митних постів із зазначенням адрес їх місць розташування

Перелік місць доставки

Відомчі класифікатори інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій

Ставки ввізного та вивізного мита

Переліки товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

Реєстр магазинів безмитної торгівлі

Реєстр гарантів

Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру

Єдиний державний реєстр місць зберігання

Інформація про суми переплат за податковими зобов’язаннями, в цілому та в розрізі основних податків

Дані про податковий борг: загальна сума, сума і кількість розстрочок до року і більше року

Інформація про кількість і результат апеляцій

Інформація про щомісячні надходження податків і зборів (за видами згідно з кодом бюджетної класифікації, у галузевому та регіональному розрізі)

Інформація про щомісячні відомості про надані відстрочення (розстрочення) сплати податкових зобов’язань, списання податкового боргу (за видами податків та зборів та за окремими платниками податків)

Інформація щодо квартальних відомостей про втрати бюджету від надання податкових пільг (за видами податків та зборів)

Інформація про кількість проведених планових/позапланових перевірок та їх результати

Інформація про суми донарахувань за актами перевірок

Інформація щодо кількості іноземних комерційних транспортних засобів, що в’їхали на митну територію України, в розрізі країни реєстрації

Інформація щодо середнього часу митного оформлення товарів у митних режимах експорту, імпорту, транзиту

Статистична інформація про застосування принципу «єдиного вікна» при здійсненні митного контролю та інших видів державного контролю товарів у розрізі кожного державного органу

Реєстр платників єдиного податку

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального

Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю спиртом

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додавання спирту)

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями - сидром та перрі (без додавання спирту)

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, виключно пивом  для виробників пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю тютюновими виробами

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту)

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами

Кількість зареєстрованих підприємців – платників єдиного податку із розподілом за групами, тис. осіб

Інформація щодо сплати екологічного податку суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами

Баланс (Звіт про фінансовий стан) № 1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) № 2

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) № 3

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) № 3-н

Звіт про власний капітал № 4

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Консолідований звіт про власний капітал

Звіт про фінансовий стан банку (Баланс)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку (Звіт про фінансові результати)

Звіт про прибутки і збитки банку

Звіт про сукупний дохід банку

Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал)

Звіт про рух грошових коштів банку (за прямим методом)

Звіт про рух грошових коштів банку (за непрямим методом)

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва № 1-м, 2-м

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва № 1-мс, 2-мс

Примітки до річної фінансової звітності № 5

Мінекономрозвитку

Реєстр адміністративних послуг

Інформація про закупівлі, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про публічні закупівлі”

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України

Дані про фактичну ціну реалізації нафти, конденсату

Дані про середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України

Стан інвестиційної діяльності в Україні

Інформація про стан використання експортно-імпортних квот

Перелік товарів, реекспорт яких з митної території України або з митної території третіх країн потребує дозволу Мінекономрозвитку

Реєстри ліцензіатів, яким Мінекономрозвитку видано ліцензії

Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють імпорт/експорт спирту коньячного і плодового

Реєстр затверджених типів засобів вимірювальної техніки

Державний реєстр наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

Інформація про зареєстровані національні еталони

Реєстр уповноважених організацій колективного управління

Реєстр призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій

База даних про технічні регламенти

Перелік проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки              країн-донорів, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Мінекономрозвитку

Реєстр інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

Дані, що містяться у Національній інформаційній системі державного ринкового нагляду

Інформація, що міститься у системі оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

Інформація про середньо-ринкову вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів та перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у відповідному податковому (звітному) році

Реєстр індустріальних парків

Реєстр укладених контрактів з керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям

Ліцензійний реєстр суб'єктів туроператорської діяльності

Державний реєстр патентів України на винаходи

Державний реєстр патентів України на корисні моделі

Державний реєстр патентів України на промислові зразки

Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем

Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Реєстр організацій колективного управління

Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

Державний реєстр договорів, які стосуються права автора на твір

Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду

Результати аналізу дотримання вимог законодавства у сфері колективного управління, моніторингу діяльності акредитованих організацій колективного управління

План заходів щодо удосконалення організаційних і правових умов для інтелектуальної, творчої діяльності, забезпечення ефективної охорони майнових прав на об’єкти авторських і суміжних прав, запобігання використанню таких об’єктів без згоди власників прав (крім випадків, встановлених законом) - із зазначенням статусу їх виконання

Перелік зареєстрованих представництв  іноземних суб'єктів  господарської діяльності, в тому числі узагальнену  інформацію про їх діяльність

ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"

Український класифікатор нормативних документів

Каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики

Національні стандарти, на які є посилання у нормативно-правових актах

Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів

Каталог технічних комітетів України

Реєстр технічних звітів

МОЗ

Державний реєстр лікарських засобів України

Державний реєстр небезпечних факторів

Державний реєстр дезінфекційних засобів

Державні санітарні норми та правила

Гігієнічні нормативи

Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів

Державний формуляр лікарських засобів

Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення

Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Реєстр медико-технологічних документів

Реєстр косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням

Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта

Галузеві реєстри медико-біологічних і науково-технічних нововведень.

Інформація з бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ

Ліцензійний реєстр МОЗ

Народна медицина (цілительство)

Інформація автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я

Дані щодо статистики захворювань відповідно до форм медичної статистичної звітності (№ 7 - № 25; № 31-здоров - № 60-здоров), до рівня району, міста або лікувально-профілактичного закладу, з 1991 року по теперішній час (у разі відсутності - починаючи з року, коли інформація є в наявності)

Єдиний державний реєстр закладів охорони здоров’я

Дані інформаційної системи “МедСтат”

Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню

Реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну

Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Інформація про закупівлю вакцин та їх розподілення

Інформація щодо наявності (запасів) донорської крові та її компонентів

Держлікслужба

Реєстр діючих ліцензій з виробництва лікарських засобів

Реєстр діючих ліцензій з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

Реєстр суб’єктів господарювання, яким видані ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

Реєстр документів щодо якості лікарських засобів

Перелік атестованих лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів

Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг

Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення

Інформація про розгляд питань та рішення щодо видачі, переоформлення, анулювання ліцензій на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Реєстр місць провадження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарських засобів

Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг

Інформація щодо здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів

Інформація щодо здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в України

Реєстр документів щодо якості лікарських засобів

Перелік  ввезених в Україну лікарських засобів

Звіт суб’єктів господарювання щодо результатів контролю активних фармацевтичних інгредієнтів (субстанцій) та продукції “in bulk”

        Висновки про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

Міненерговугілля

Екологічна та радіаційна обстановка в зоні розташування атомних електростанцій

Національний Звіт України в рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей

Видобуток рядового вугілля державних підприємств, установ, організацій та об’єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля України та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави (за шахтами, марками продукції)

Видобуток та переробка уранової сировини

Виробництво електроенергії АЕС (за блоками)

Графік ремонтів енергоблоків АЕС України

Показники стану активів підприємств державного сектору економіки

Інформація про вугільну товарну продукцію

Оплата підприємств ТКЕ і ТЕЦ поставок природного газу з ресурсів Компанії Нафтогаз (у розрізі підприємств, за областями)

Переробка вугілля (в розрізі підприємств)

Прогнозний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

Рух палива на енергетичних підприємствах (оперативні дані)

Фактичний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

Прогноз розвитку нафтогазового комплексу, атомно-промислового комплексу на наступний рік

Показники роботи АЕС

Експлуатаційна безпека АЕС України

Недовиробництво електроенергії АЕС

Інформація про АЕС України

Розрахунки за електроенергію, відпущену ДП «Енергоатом» в оптовий ринок

Загальна інформація про підприємства державного сектору економіки

Коефіцієнтний аналіз діяльності підприємств державного сектору економіки

Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки

Показники виконання фінпланів підприємств державного сектору економіки

Показники фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки

Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб’єкта управління Міненерговугілля

Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб’єкта управління Міненерговугілля

Довідник вугледобувних підприємств України

ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

Розрахунки за природний газ, поставлений ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (за категоріями споживачів, за регіонами)

Видобуток газу в Україні (оперативні дані, за компаніями)

Фактичні обсяги видобутку природного газу, газового конденсату та нафти компаніями Групи Нафтогаз

Запаси природного газу в підземних сховищах газу (розподіл запасів за конкретними підземними сховищами газу, відсоток заповненості)

Обсяг постачання природного газу до України (за напрямами)

Надходження природного газу від видобувних компаній

Транспортування газу трубопроводами (внутрішнє використання)

Державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго”

Дані про граничні величини споживання електричної енергії

Аналіз використання палива в Україні тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями

Баланс виробництва і споживання електричної енергії (прогнозований і фактичний)

Виробництво та відпуск електричної енергії генеруючими компаніями

Динаміка і структура споживання електричної енергії (за категоріями споживачів)

Експорт електричної енергії з України

Несальдовані надходження і витрати електричної енергії в магістральних і міждержавних мережах об’єднаної енергетичної системи України

Обсяг імпорту/експорту електричної енергії (за напрямами, обсягом і митною вартістю)

Порівняльний аналіз максимального навантаження в об’єднаній енергетичній системі України у дні осіннього-зимового максимуму

Робота блочного обладнання теплових електростанцій (за енергоблоками)

Споживання електричної енергії в Україні за категоріями споживачів

Технологічні витрати електричної енергії на передачу електричними мережами 0,38—800 кВ

Пропускна спроможність міждержавних перетинів для експорту/імпорту електричної енергії та їх поточне завантаження

Магістральні мережі об’єднаної енергетичної системи України (несальдовані надходження електричної енергії в мережу, у тому числі з інших енергетичних систем України, та абсолютні витрати)

Прогнозний (орієнтовний) склад блоків та виробіток електричної енергії теплових електростанцій енергогенеруючих компаній

Відпуск теплової енергії енергетичними компаніями і тепловими електростанціями

Державне підприємство “Енергоринок”

База даних енергетичних сертифікатів

Реєстр альтернативних видів палива Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

Державний реєстр підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів

Держенергоефективності

База даних енергетичних сертифікатів

Реєстр альтернативних видів палива Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

Державний реєстр підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів

МОН

Єдина державна електронна база з питань освіти

Дані щодо фактичного прийому та випуску за спеціальностями у закладах вищої освіти

Дані щодо фактичного прийому та випуску за професіями у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Деперсоніфіковані дані учасників зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета

Реєстр закладів вищої освіти

Реєстр закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави

Державний реєстр переданих технологій

Перелік дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних освітніх закладів

Реєстр документів про вищу освіту

Реєстр технологій, створених чи придбаних за бюджетні кошти

Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

Деперсоніфікований реєстр студентських (учнівських) квитків

Реєстр документів про загальну середню та професійно-технічну освіту

Національний репозитарій академічних текстів

Реєстр наукових фахових видань України

Державний реєстр наукових об'єктів, що становлять національне надбання

Нацагентство із забезпечення якості освіти

Єдина база даних запроваджених закладами вищої освіти спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти

Перелік незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти

Інформація щодо результатів акредитаційних експертиз освітніх програм

Інформація щодо результатів інституційних акредитацій

Мінінфраструктури

Перелік поштових індексів та відділень поштового зв’язку України

Інформація про стан аварійності на транспорті в Україні

Звіти про перевезення небезпечних вантажів авіаційним, залізничним, морським транспортом

Інформація про споживання енергетичних ресурсів приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту (окрім АТ «Укрзалізниця»)

Інформація про планове споживання та економію газу приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту (окрім АТ «Укрзалізниця»)

Інформація про контактні дані підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

Реєстр судозаходів

Портова статистика з перевалки вантажів у розрізі терміналів та причалів

План ремонтних та капітальних днопоглиблювальних робіт та статус їх виконання

Інформація про зібрані портові збори у розрізі їх видів та портів»

Інформація про міжнародні перекази”

Інформація про дорожньо-транспортні пригоди

Інформація про місця концентрації дорожньо-транспортних подій на автомобільних дорогах загального користування

Річні плани закупівель підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

Фінансова звітність підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

Інформація про видані картки цифрових тахографів

Дані про доходи підприємств у розрізі контрагентів, груп товарів/послуг та натуральних показників

База даних договорів фрахтування державного рухомого майна та поточного стану розрахунків за ними підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

База даних про закупівлі підприємств, установ та організацій в розрізі контрактів з відображенням фактично витрачених сум

Перелік фактичних тарифів на перевантаження державних стивідорів

Реєстр морських портів України

АТ «Укрзалізниця»

Розклад руху пасажирських поїздів

Інформація про оренду вагонів АТ «Укрзалізниця»

Реєстр наявних вагонів АТ «Укрзалізниця» з розподілом за родом рухомого складу

Інформація про обсяги ремонту вагонів (одиниць, гривень)

Інформація про пробіг вантажних вагонів у порожньому стані

Дані щодо вагонного господарства АТ «Укрзалізниця» (кількість вагонів АТ «Укрзалізниця» у робочому та неробочому парках з розподілом за родом рухомого складу)

Данні щодо колійного господарства (протяжність, відремонтовано, потребують ремонту)

Дані щодо активного парку локомотивів АТ «Укрзалізниця»

Кількість перевезених пасажирів на постійних приміських маршрутах з розподілом за регіональними філіями

Інформація про пасажиропотік у міжнародному та внутрішньому сполученнях

Інформація щодо планової потреби та споживання паливно-енергетичних ресурсів АТ «Укрзалізниця» у розрізі найменування ресурсів (дизельне паливо, вугілля, газ)

Інформація про обсяги перевезення вугілля за станціями відправлення та призначення

Інформація про обсяг, вантажообіг та сплату провізних платежів від вантажних перевезень у розрізі номенклатурних груп вантажів, родів вагонів, видів сполучення і тарифних класів

Інформація про обсяг, вантажообіг та сплату провізних платежів від вантажних перевезень у розрізі номенклатурних груп вантажів, станцій відправлення та призначення

Державіаслужба

Державний реєстр цивільних повітряних суден

Інформація про стан розгляду справ щодо стягнення штрафних санкцій з компаній-авіаперевізників, які порушили повітряний простір

Зведені дані щодо кількості перевезених пасажирів українськими авіакомпаніями та зведені дані щодо пасажиропотоків через аеропорти України

Статистичні дані щодо регулярності польотів та аварійних випадків

Реєстр сертифікованих суб’єктів, що надають послуги з наземного обслуговування повітряних суден

Реєстр авіаційних компаній, призначених для експлуатації міжнародних повітряних суден

Реєстр укладених міжнародних угод про повітряне сполучення, а також умови виконання регулярних повітряних перевезень відповідно до положень цих угод

Реєстр сертифікованих суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень

Реєстр сертифікованих навчальних центрів з підготовки персоналу з продажу повітряних перевезень

Реєстр сертифікованих аеродромів (злітно-посадкових майданчиків)

Реєстр навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу

Реєстр провайдерів аеронавігаційного обслуговування

Звіт щодо виконання функцій нагляду за безпекою польотів при організації повітряного руху в Україні

Реєстр навчальних закладів з обслуговування повітряного руху

Реєстр ліцензій на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

 

Укртрансбезпека

Інформація про видані та анульовані ліцензії та сертифікати на транспорті

Інформація про результати здійснення державного контролю за технічним станом об’єктів міського електричного транспорту та забезпечення безпеки його руху та контролю за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на міському електричному транспорті

Реєстр трамвайних вагонів і тролейбусів

Інформаційні звіти про кількість перевірених транспортних засобів, сум накладених штрафних санкцій та сплачених до державного бюджету у грошовому еквіваленті за видами (щокварталу, в розрізі управлінь)

Єдиний електронний реєстр міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів)

Мережа міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів)

Реєстр ліцензій на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним та залізничним транспортом

Реєстр ліцензій на внутрішні перевезення пасажирів на таксі та/або міжнародні перевезення пасажирів на таксі

Реєстр ліцензій міжнародних перевезень

Перелік атестованих автостанцій

Реєстр оформлених, підписаних та готових до видачі дозволів ЄКМТ

Укравтодор

Дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування державного значення, у тому числі з обов’язковим опублікуванням вартості робіт, терміну виконання та змін               (у частині вартості та термінів) у разі внесення, із зазначенням початкової та остаточної вартості об’єкта

Просторові координати автомобільних доріг загального користування державного значення

Дані щодо техніко-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення в розрізі автомобільних доріг, у тому числі із зазначенням категорії, пікетної прив’язки автомобільної дороги, геометричних та технічних характеристик, показників рівності та міцності, обсягів руйнувань

Інформація про виконання робіт по об'єктах капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування державного  значення, станом на поточну дату

Довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату

Дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до стандартів CoST - Construction Sector Transparency Initiative Infrastructure Data Standards

Протоколи засідань технічної ради Укравтодору (з фіксацією поіменного голосування)

Інформація про хід ліквідації ямковості на основних дорогах міжнародного, національного та регіонального значення

Висновки державної будівельної експертизи щодо проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування державного значення (щодо кожного об’єкта після отримання такого висновку)

Звіти про врахування замовниками рекомендацій CoST під час будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування державного значення

Розподіл коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення між службами автомобільних доріг в областях

Звіт про виконання щорічного фінансового плану ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України

Звіт Укравтодору про виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування державного значення за відповідний рік

 

Державна служба морського та річкового транспорту України

(Морська адміністрація)

Інформація про стан аварійності на морському та річковому транспорті в Україні

Ліцензійний реєстр на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Реєстр суден зареєстрованих в Державному судновому реєстрі України

Реєстр суден зареєстрованих в Судновій книзі України

Звіти про перевезення небезпечних вантажів морським транспортом

Інформаційні звіти про кількість перевірених транспортних засобів, сум накладених штрафних санкцій та сплачених до державного бюджету у грошовому еквіваленті за видами (щокварталу, в розрізі управлінь)

Бази даних Регістру судноплавства України

Перелік зареєстрованих ліній закордонного плавання

Перелік баз для стоянки маломірних (малих) суден

Інформація про контактні дані підприємств, що належать до сфери управління Морської адміністрації

Річні плани закупівель підприємств, що належать до сфери управління Морської адміністрації

Фінансова звітність підприємств, що належать до сфери управління Морської адміністрації

Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України

Мінсоцполітики

Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Інформація про державні соціальні стандарти та гарантії

Інформація про основні показники рівня життя населення

Результати моніторингу показників заробітної плати

Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати

Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги

Перелік організацій та установ, що залучають до своєї діяльності іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України

Довідник телефонів гарячих ліній для осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Інформація про відповідальних посадових осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Реєстр отримувачів коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам

Класифікатор професій

Єдиний державний реєстр житлових субсидій

Перелік суб'єктів, які мають ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Пенсійний фонд України

Загальний склад працюючих за видами економічної діяльності

Професійний склад працюючих за видами економічної діяльності

Професійний склад працюючих за окремими категоріями

Професійний склад працюючих за віком

Дані про платників, що мають заборгованість із платежів до Пенсійного фонду України

Дані про розмір середньої заробітної плати для обчислення пенсії

Дані про виконання бюджету Пенсійного фонду України

Узагальнені дані реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про кількість застрахованих осіб, одержувачів пенсій, їх заробітну плату, дохід, грошове забезпечення, допомогу та компенсацію, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, розмір призначених пенсійних виплат

Держпраці

База даних осіб, які мають право на проведення технічного огляду
База даних осіб, які мають право на проведення технічного огляду та експертного обстеження

Реєстр уповноважених організацій

Перелік дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Перелік суб`єктів господарювання, що мають ліцензію на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення

Реєстр нормативних документів з промислової безпеки та охорони праці на підприємствах вугільної галузі України

Центральний апарат Служби зайнятості

Дані єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості України

МТОТ

Дані з інвестиційних проектів та залучення інвестицій, кредитів та грантів для реалізації проектів з питань, що належать до компетенції МТОТ

Інформація про порушення прав і свобод людини, внутрішньо переміщених осіб, мешканців тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі

Інформація про заходи, спрямовані на захист державних активів, що перебувають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі

Мінкультури

Державний реєстр нерухомих пам’яток України

Державний реєстр національного культурного надбання

Інформація про відвідування театрів (у тому числі кількість платних, пільгових і безоплатних відвідувачів)

Дані щодо обсягів здійснених продажів творів мистецтва (у тому числі перепродажів, з виокремленням доходів, з яких виплачується винагорода, передбачена правом слідування)

Інформація про стан комплектації вітчизняними виданнями бібліотечних фондів і їх використання

Інформація про наявність культурно-мистецької інфраструктури, технологічного, сервісного та іншого ресурсного забезпечення створення (виробництва) культурних благ

Дані про частку культурних і креативних індустрій у валовому внутрішньому продукті (номінальному) в розрізі областей та за видами культурно-мистецької діяльності

Звіт про заходи щодо поліпшення виміру частки культурних і креативних індустрій у валовому внутрішньому продукті

Огляд інструментів підтримки культурних і креативних індустрій, запровадження спеціальних податкових стимулів і преференцій, а також визначення ефективності застосування таких інструментів (правових чи фінансових)

Підсумки моніторингу застосування та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами (інституціями) культури

Огляд про стан поширення вітчизняного культурного продукту і культурних послуг, утримання їх цінової доступності та заходів з підвищення рівня споживання таких послуг

Рішення колегії

Перелік та інші відомості про музеї України

Реєстр культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (музеї)

Реєстр культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (бібліотеки)

Реєстр культурних цінностей, повернених до України

Реєстр культурних цінностей, які пов'язані з історією українського народу і перебувають за межами України

Реєстр культурних цінностей, які знаходяться в національному розшуку

Реєстр культурних цінностей, які знаходяться в розшуку за запитами інших держав

Реєстр конфіскованих культурних цінностей

Реєстр культурних цінностей, на які видано свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України

Переліки історико-архітектурних планів, затверджені в установленому законом порядку

Проекти історико-архітектурних опорних планів, історико- архітектурні опорні плани

 

Держкіно

Державний реєстр виробників та розповсюджувачів фільмів

Інформація про видані посвідчення національного фільму

Інформація про фільми, вироблені за державні кошти

Інформація про відвідування кінотеатрів та присутність національних фільмів у прокаті (коефіцієнт відвідуваності у містах і загальний в країні, кількість найменувань за видами фільмів, а також кількість сеансів у часові періоди: ранок, день, вечір)

Дані про обсяги касових зборів у розрізі національних і зарубіжних фільмів (сума і відсоткове співвідношення)

План заходів, спрямованих на підвищення рівня кінообслуговування населення (наявності кінотеатрів, мобільних пересувних цифрових комплексів, кіноклубів або інших майданчиків, пристосованих для кінопоказу) - із зазначенням статусу їх виконання

Мінмолодьспорт

Інформація про напрями діяльності та контакти молодіжних центрів праці в Україні

Реєстр визнаних видів спорту в Україні

Реєстр спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту

Єдина спортивна класифікація України

Списки спортсменів України з олімпійських видів спорту, які посіли перше - шосте місце на офіційних міжнародних змаганнях

Інформація про національні збірні команди України

Рейтинги з неолімпійських та олімпійських видів спорту

Єдиний електронний реєстр спортивних споруд

Інформація про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України

Інформація про проведення статистичних спостережень про сферу фізичної культури і спорту, списки спортсменів України з неолімпійських видів спорту, що посіли перше - третє місце на офіційних міжнародних змаганнях

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік

Інформація стосовно системи відбору до складу національної збірної команди України для участі у головних змаганнях з олімпійських видів спорту

Інформація про склад національної збірної команди України різних вікових груп

Правила змагань з видів спорту

Інформація про антидопінгову діяльність

Перелік дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл вищої спортивної майстерності

Звіт за формою № 5-ФК

Звіт за формою № 8-ФК

Навчальні програми з видів спорту

Рейтинги серед шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих дитячо-юнацьких закладів спортивного профілю та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, нормативно-правові акти, розпорядчі документи з питань розвитку олімпійського спорту, дитячо-юнацького та резервного спорту, науково-методичного та методичного забезпечення збірних команд України

Мінприроди

Реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів

Узагальнені дані регіональних реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів України

Державний кадастр тваринного світу

Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Дані про державні випробування та реєстрацію пестицидів та агрохімікатів

Дані державної системи моніторингу довкілля

Перелік міжнародних угод у сфері охорони навколишнього природного середовища, стороною яких є Україна, та стан їх виконання

Ліцензійний реєстр (Поводження з небезпечними відходами)

Ліцензійний реєстр (Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин)

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля

Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

Перелік установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності

Перелік об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля по утворенню відходів

Перелік об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля по скидах забруднених стічних вод у водні об’єкти

Перелік об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні по викидах в атмосферне повітря

Перелік  висновків на транскордонне перевезення відходів

Перелік  повідомлень на транскордонне  перевезення небезпечних відходів

Перелік дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (садивного) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився

Перелік дозволів на спеціальне використання об'єктів тваринного світу

Розрахункові лісосіки

Норми відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного  мисливського фонду, у сезон  полювання

Перелік дозволів  на проведення робіт (крім  будівельних на землях водного фонду)

Перелік  дозволів на імпорт та експорт видів дикої  фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію  з моря зазначених зразків, за винятком осетрових риб і виробленої з них продукції

Ліміти, норми використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів) та спеціального використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів).

Ліміти та спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Державний класифікатор відходів

Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів 1, 2, 3 груп із зазначенням номеру та термін дії

Перелік декларацій про відходи, які подаються суб’єктами господарювання

Перелік установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Мінприроди

Перелік суб'єктів господарювання, яким Мінприроди затверджено показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Перелік дозволів на добування тварин, занесених до Червоної книги України та дозволів на збирання рослин, занесених до Червоної книги України

Перелік дозволів на провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Перелік дозволів на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

Перелік дозволів на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Червона книга України

Зелена книга України

Держгеонадра

База даних спеціальних дозволів на користування надрами

Інтерактивна карта ділянок надр, на які надано спеціальні дозволи користування надрами

Об’єкти для залучення інвестицій

Дані державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин

Дані державного кадастру родовищ підземних вод

Дані реєстру нафтових та газових свердловин

Дані державного балансу запасів корисних копалин

Інформація про стан мінерально-сировинної бази України

Оглядові геологічні карти

Держекоінспекція

Ефективність здійснення державного нагляду (контролю) територіальними органами Держекоінспекції

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Результати здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

Держводагенство

Загальні показники використання водних ресурсів України

Дані державного моніторингу поверхневих вод

Державний водний кадастр

Реєстр виданих дозволів на спеціальне водокористування

Мінагрополітики

Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва

Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

Інформація про сертифіковані ліси підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства

Інформація про лісові пожежі

Дані моніторингу лісів

Реєстр сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників

Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб

Реєстр насаджень технічних і столових сортів винограду у господарствах усіх форм власності

Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві

Державний реєстр технічних засобів для агропромислового комплексу України

Фонд нормативних документів Мінагрополітики

Списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів

Державні книги племінних тварин

Реєстр заявок

Реєстр патентів

Єдиний державний реєстр тварин

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві

Реєстр складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання

Інформаційний банк даних про стан ґрунтів земель сільськогосподарського призначення

Дані системи моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення

Інформація про обсяги вилову - за видами риб у розрізі водойм, адміністративних одиниць, річкових басейнів

Дані про надану державну підтримку сільського господарства суб'єктам господарювання

Реєстр органів з оцінки відповідності

Реєстр аграрних розписок

Державний реєстр виноградних насаджень

 

Держлісагенство

База даних “Мисливець”

Відомості Державного лісового кадастру

Реєстр лісорубних квитків

Електронний перелік виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів

 

Держрибагенсто

Інформація про стан та обсяги рибних запасів у водоймах, де ведеться промисловий вилов

Інформація про обсяги вилову - за видами риб у розрізі водойм, адміністративних одиниць, річкових басейнів

Інформація про обсяги вселення молоді (або плідників) риб - за видами риб у розрізі водойм, адміністративних одиниць, річкових басейнів

Ліцензійний реєстр про прийнятті рішення щодо видачі ліцензій на провадження господарської діяльності пов’язаної з промисловим виловом водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Державний реєстр рибогосподарських водних об'єктів (їх частин)

Перелік  дозволів на імпорт та експорт видів дикої  фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію  з моря зазначених зразків щодо осетрових риб і виробленої з них продукції

Держпродспоживслужба

Реєстр затверджених експортних потужностей

Реєстр операторів ринку та потужностей харчових продуктів, на які видано експлуатаційний дозвіл

Реєстр потужностей (об’єктів)

Державний реєстр потужностей операторів ринку

Реєстр ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів

Державний реєстр генетично модифікованих організмів - джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням

Реєстр виробників органічної продукції (сировини)

Реєстр країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України відповідно до ЗаконуУкраїни «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

Реєстр потужностей (об’єктів) для імпорту в Україну товарів відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”

Інформація про Обмеження ввезення на територію України та транзиту внаслідок спалаху особливо небезпечної хвороби, занесеної до списку МЕБ, у країні походження або транзиту

Реєстр висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданих Держпродспоживслужбою

Переліки об’єктів регулювання відповідно до Закону України “Про карантин рослин”

Перелік осіб, що включені до Реєстру осіб, які провадять господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”

Перелік осіб, що включені до Реєстру осіб, які провадять господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

Результати аналізу ризиків, визначених Законом України “Про карантин рослин”

Інформація про заборону імпорту об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”

Перелік регульованих шкідливих організмів, визначених Законом України “Про карантин рослин”

Рішення про запровадження або скасування карантинного режиму, визначеного Законом України “Про карантин рослин”

Огляд поширення карантинних організмів в Україні

Державний реєстр харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок

Реєстр потужностей (об’єктів) та їх операторів, що провадять діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів

Реєстр рішення щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики

Реєстр потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження

Мінрегіон

Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад

Перелік експертних організацій, що можуть проводити експертизу проектів будівництва

Державні та галузеві будівельні норми

Перелік базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного їх застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Перелік технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування

Матеріали Генеральної схеми планування території України

Реєстр саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності

Реєстр атестованих осіб

Відомості (метадані) про містобудівну документацію, невід’ємно пов’язані через систему гіперпосилань з електронними копіями відповідної документації (документів), розміщеної (розміщених) на інтернет-ресурсах уповноважених органів містобудування та архітектури та виконавчих органів місцевого самоврядування

Державний класифікатор будівель та споруд

Інформація про видані та анульовані ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками

Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

Реєстр теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії

Реєстр міжрегіональних угод про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво

Реєстр підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості

Держгеокадастр

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які планується продавати на земельних торгах

Реєстр апаратури супутникових радіонавігаційних систем геодезичного призначення коду 9015 за товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності, що застосовується під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, крім апаратури зазначеного типу Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки

Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників

Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів

Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні

Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Перелік видів документації із землеустрою

Інформація про розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності

Публічна кадастрова карта України

Інформація про моніторинг земель

Перелік матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду

Державний реєстр географічних назв

МЗС

Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна

Список іноземних дипломатичних місій в Україні

Адміністрація Держспецзв’язку

Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом

Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації

Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації

Перелік сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації

Перелік технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України

Перелік засобів криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації

Держстат

Довідник розділів статистики

Метаописи державних статистичних спостережень

Звіти з якості

Результати статистичних спостережень (статистична інформація)

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Статистична класифікація продукції (СКП)

Номенклатура продукції промисловості (НПП)

Основні промислові групи (ОПГ)

Номенклатура продукції будівництва (НПБ)

Номенклатура продукції сільського господарства (НПСГ)

Номенклатура продукції рибальства і аквакультури (НПРА)

Класифікація видів вантажів (КВВ)

Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ)

Класифікація зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)

Статистична класифікація країн світу (СККС)

Статистична класифікація валют (СКВ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Статистичний класифікатор органів державного управління (СКОДУ)

Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД)

Основні показники соціально-економічного розвитку України Демографічна та соціальна статистика (за напрямами)

 Економічна статистика (за напрямами)

Багатогалузева статистика (за напрямами)

Всеукраїнський перепис населення (за напрямами)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) № 1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) № 2

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) № 3

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) № 3-н

Звіт про власний капітал № 4

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва № 1-м, 2-м

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва № 1-мс, 2-мс

Примітки до річної фінансової звітності № 5

Додаток до Приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" № 6

Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми № 1-м, 2-м)

Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форм № 1-6)

Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форм № 1-мс, 2-мс)

Антимонопольний комітет

Зведений перелік суб’єктів природних монополій

Рішення та рекомендації Антимонопольного комітету

Реєстр державної допомоги

Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій

Фонд державного майна

Єдиний реєстр об’єктів державної власності

Реєстр концесійних договорів

Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Реєстр організаторів аукціонів з відчуження майна

Реєстр корпоративних прав держави у статутному капіталі господарських товариств

Перелік потенційних об’єктів оренди державного майна

Єдина база даних звітів про оцінку та інформація зі звітів про оцінку

Держархбудінспекція

Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

Інформація про виконавців робіт з обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, підприємства, установи та організації, у складі яких є відповідальні виконавці таких робіт

Перелік виданих ліцензій на здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками

Реєстр дозвільних документів

Дані відкритої системи розгляду дозвільних документів

Дані відкритої системи інспекційних заходів у будівництві

Нацкомфінпослуг

Державний реєстр фінансових установ

Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів

Перелік осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

Перелік осіб, яким видано та/або анульовано свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

Єдиний реєстр бюро кредитних історій

Перелік осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійні комісари)

Перелік осіб, які мають сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ

Основні показники діяльності небанківської фінансової установи на основі поданої нею звітності, а саме: обсяг наданих фінансових послуг, зобов’язання, активи, капітал, дані про фінансові результати їх діяльності та інші показники звітності

Перелік страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, які повідомили про намір здійснювати діяльність на території України

Перелік страхових посередників, які повідомили про намір здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення

НКРЕКП

Дані про виробництво теплової енергії

Дані про споживання теплової енергії

Повна розшифровка тарифу із зазначенням закладених грошових коштів та у натуральному вимірі

Аналіз виконання тарифу

Реєстр суб’єктів господарювання, що провадять свою господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП

Тарифи на житлово-комунальні послуги (електроенергія, централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води, теплова енергія, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, розподіл природного газу)

Реєстр суб’єктів природних монополій у сфері енергетики

Реєстр суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, захоронення побутових відходів

Реєстр об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих електростанцій)

Ліцензійний реєстр НКРЕКП

НКЦПФР

Інформація, що міститься в Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів

Інформація про фінансові установи, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Інформація, що міститься в Реєстрі правопорушень на ринку цінних паперів

Відомості про власників значних пакетів (10 і більше відсотків) акцій емітентів цінних паперів

Інформація, що міститься у Державному реєстрі випусків цінних паперів

Інформація, що міститься у Державному реєстрі уповноважених рейтингових агентств

Інформація, що міститься в Реєстрі аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

НКРЗІ

Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій

Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку

Реєстр виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Ліцензійний реєстр

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України

Перелік діючих дозволів на використання номерного ресурсу

Каталог пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання з їхніми телекомунікаційними мережами.

Перелік договорів, укладених між операторами телекомунікацій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж

Узгоджений НКРЗІ перелік акредитованих органів, уповноважених на проведення підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій

Узгоджений НКРЗІ перелік акредитованих органів, уповноважених на проведення підтвердження відповідності радіоелектронних  засобів та випромінювальних пристроїв

Перелік визначених ринків певних телекомунікаційних послуг, результати їх аналізу та перелік  операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг

ДП “Укрчастотнагляд”

Реєстр присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування

 

Національний банк

Інформація про власників істотної участі у банках України

Довідник банків України

Інформація про генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій

Oсновні показники діяльності банків України

Значення економічних нормативів у системі банків України

Інформація про доходи та витрати банків України

Дані фінансової звітності банків України

Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

Небанківські фінансові установи, яким Національним банком видано ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Банківські ліцензії та види діяльності банків України

Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик

Український індекс міжбанківських ставок

Грошові агрегати

Кредити, надані депозитними корпораціями

Депозити, залучені депозитними корпораціями

Цінні папери, акції та інші форми участі в капіталі в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України), та цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)

Процентні ставки депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за новими кредитами та новими депозитами

Доходи та витрати банків

Показники фінансової звітності банків України

Основні показники діяльності банків України

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника

Дані про обороти і залишки на рахунках банків

Структурні підрозділи банків України

Платіжний баланс України

Міжнародна інвестиційна позиція України

Валовий зовнішній борг України

Короткостроковий зовнішній борг України за залишковим терміном погашення

Індекси споживчих цін

Індекси цін виробників промислової продукції

Валовий внутрішній продукт: за видами економічної діяльності, за доходами, за категоріями кінцевого використання (щоквартальні дані, щорічні дані; у фактичних цінах

Внутрішня торгівля: роздрібний товарооборот підприємств, оборот роздрібної торгівлі

Будівництво: обсяг виконаних будівельних робіт, індекс будівельної продукції

Обсяг реалізованої промислової продукції

Індекси промислової продукції за видами діяльності

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

Обсяг продукції сільського господарства

Індекси сільськогосподарської продукції

Валова продукція сільського господарства

Заборгованість із виплати заробітної плати

Фонд оплати праці штатних працівників

Показники Державного бюджету України та Зведеного бюджету України

Ліквідність банківської системи та чинники її змін

Дані про офіційні резервні активи

Показники валютного ринку України

Балансовий звіт Національного банку України

Інформація про структури власності банків України (за кожною установою)

Звіти про фінансову стабільність

Інформація про погодження набуття істотної участі в банках

Статус роботи щодо легалізації власників банків

Інформація про керівників банків

Керівники та власників істотної участі у банках, які були ліквідовані не з ініціативи власників

Визнані банківські групи та банківські групи, визнання яких припинено

Банки, які перебувають у стадії реорганізації, банки, що визнані неплатоспроможними та до яких введено тимчасову адміністрацію, банків на стадії ліквідації 

Інформація про банки з тимчасовою адміністрацією

Загальний перелік файлів статистичної звітності банків України

Реєстри показників статистичної звітності банків України

Інформація про комерційних агентів (комерційних представників) банків

Реєстр кредитних посередників банків

Перелік банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей

Статистичні дані про операції банків України з електронними грошима

Статистичні дані про операції банків з векселями, чеками, гарантіями та акредитивами

Перелік банків України, які здійснюють операції з відшкодування коштів за чеками

Перелік попередньо кваліфікованих осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку (в тому числі виключені з переліку)

Дані діагностики, оцінки стійкості, оцінки якості активів банків

Статистика індикаторів фінансової стійкості

Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Перелік застав у вигляді майна та майнових прав за кредитами юридичним особам можна переглянути за посиланнями: майно, майнові права

Перелік заставленого майна, виставленого на продаж ДВС та ФГВФО

Перелік набутого заставленого майна, виставленого на продаж НБУ

Довідкове значення курсу гривні

Інформація про розміщення облігацій внутрішніх державних позик на первинному ринку

Узагальнена інформація стосовно виконаних угод з купівлі/продажу облігацій внутрішніх державних позик на вторинному ринку 

Облігація внутрішніх державних позик, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу

Інформація про міжнародні резерви

Річні звіти, консолідована фінансова звітність Національного банку України

Закупівельні ціни на банківські метали

Закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті

Інформація про кредити, надані Національним банком України

Перелік фінансових установ, які приєднались до Рамкового договору фінансової реструктуризації

Інформація про огляди фінансових корпорацій (за методологією грошово-кредитної та фінансової статистики)

Нормативно-правові акти Національного банку України

Інформація про чисту вартість активів, загальну кількість одиниць пенсійних активів фонду та чисту вартість одиниці пенсійних активів Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ

Квартальні звіти Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ

Реєстр приміщень, в яких здійснюється діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах

Незаконні пункти обміну валюти

Кількість клієнтів банків та відкриті клієнтами рахунки

Учасники національної платіжної системи "Український платіжний простір" (ПРОСТІР)

Ринок платіжних карток в Україні

Здійснення операцій із приймання готівки для подальшого її переказу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Інформація про банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація

Реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ДСА

Реквізити для сплати судового збору

Єдиний державний реєстр судових рішень

Судова статистика (річні звіти про здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами)

Перелік судів із зазначенням коду ЄДРПОУ, юридичних адрес та електронних адрес для листування

Інформація щодо стадій розгляду судових справ

Список судових справ, призначених до розгляду

Відомості про справи про банкрутство

Центральна виборча комісія

Результати виборів Президента України

Результати виборів народних депутатів України

Відомості про закордонний виборчій округ та одномандатні виборчі округи, утворені на постійній основі, у тому числі опис меж одномандатного виборчого округу із зазначенням його центру та кількості виборчих дільниць

Відомості про виборчі дільниці, утворені на постійній основі, у тому числі адреси приміщень для голосування та місцезнаходження (адреси приміщень) відповідних дільничних виборчих комісій

Фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів: кандидатів на пост Президента України; політичних партій, кандидати в народні депутати від яких  зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі; кандидатів в народні депутати в одномандатних виборчих округах

Результати місцевих виборів

Кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі

Вища рада правосуддя

Рішення Вищої ради правосуддя (з фіксацією поіменного голосування, крім випадків проведення таємного голосування на підставі Закону України "Про Вищу раду правосуддя")

 

Державне агентство з питань електронного урядування

Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів

Український гідрометеорологічний центр

Результати радіаційного контролю

Радіолокаційні дані

Щоденні та щомісячні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші по річках та водосховищах України

Агрометеорологічні умови вирощування та врожайності основних сільськогосподарських культур

Щоденні та щомісячні спостереження за забрудненням атмосферного повітря 

Кліматичний Кадастр України

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  

Інформація щодо прогнозованої кількості вакантних посад суддів на поточний рік

Інформація про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних

Інформація про результати кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору кандидатів на посаду судді

Рейтинговий список кандидатів на посаду судді

Список кандидатів, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів

Реєстр декларацій родинних зв'язків та доброчесності

ДАЗВ

Державний реєстр радіоактивних відходів

Державний кадастр сховищ та місць тимчасового зберігання радіоактивних відходів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

Схема планування території Автономної Республіки Крим (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства складають інформацію з обмеженим доступом)

Місцеві держадміністрації

Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів 2 та 3 груп із зазначенням номеру та терміну дії (для облдержадміністрацій)

Схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій)

Схеми планування територій районів (для райдержадміністрацій)

Інформація про розподілення та використання вакцин

Органи місцевого самоврядування

Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій

Перелік об’єктів комунальної власності

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)

Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування

Результати радіаційного контролю

Інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів

Генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства складають інформацію з обмеженим доступом), їх проекти

Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу

Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету

Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою

Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, адреси електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності)

Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади (як суб’єктів господарювання перед третіми особами, так і третіх осіб - перед суб’єктами господарювання)

Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угоди та інших матеріалів до них, умов, у тому числі, посилань на оприлюднені ресурси в мережі Інтернет

Дані про об'єкти та засобів торгівлі (пересувна, сезонна та інші)

Відомості щодо схем розміщення засобів сезонної торгівлі

Відомості щодо ярмарків (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договорів, укладених з організаторами таких ярмарків

Дані про розміщення громадських вбиралень

Відомості щодо залучення пайової участі (як у забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, так і в утримання об’єктів благоустрою)

Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення

Відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість)

Розклад руху громадського транспорту

Дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного транспорту

Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови

Перелік укладених договорів, укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них

Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок

Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них

Бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт

Схеми планування територій та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських рад)

Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування

Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі, контактні дані та графік прийому

Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень

Надані містобудівні умови та обмеження

Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Дані про тарифи на комунальні послуги

Дані про надходження звернень на гарячі лінії, у аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо

Дані про електронні петиції, в тому числі, осіб, що їх підписали, та результати розгляду

Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, в тому числі, про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів

Перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації

Дані про паркування, у тому числі, про розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонування

Адресний реєстр

Дані про надані адміністративні послуги

Дані про видані будівельні паспорти

Дані про медичних працівників закладів охорони здоров'я

Дані про педагогічних працівників закладів освіти

Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров'я

Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, здійснення будівельних та ремонтних робіт

Перелік бюджетних програм, у тому числі, посилання на оприлюднені ресурси в мережі Інтернет

Перелік цільових програм, у тому числі, посилання на оприлюднені ресурси в мережі Інтернет

Перелік розпорядників бюджетних коштів

Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2)

Перелік дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів та статистична інформація по ним

Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади

Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів

Дані містобудівного кадастру, в тому числі, геопросторові дані

Дані про видані дозволи на порушення об'єктів благоустрою

Черга на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності

Дані обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік)

Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями

Надходження й використання благодійної допомоги

Дані про надані містобудівні умови та обмеження

Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів

Дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі, про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови)

Перелік та місцезнаходження закладів комунальних закладів охорони здоров’я, які забезпечені обладнанням гінекологічним, мамологічним обладнанням, що пристосоване до потреб осіб з інвалідністю з врахування особливостей їх пересування”.

 • Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
  2015 р. № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (Офіційний вісник України,
  2015 р., № 85, ст. 2850) Порядком щорічної оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних такого змісту:
 • “ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

 • від ____________ № ______
 •  
 • ПОРЯДОК
 • щорічної оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
 •  
 • I. Загальні положення

           1. Цей Порядок визначає процедуру проведення щорічної оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних (далі - оцінка) міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, розпорядниками інформації, визначеними у Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, територію області, міста Києва та Севастополя, міста обласного значення       (далі – розпорядники інформації), як складової частини моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

           2. Метою оцінки є визначення стану виконання розпорядниками інформації вимог Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України,
2015 р., № 85, ст. 2850).

           3. Оцінка проводиться Державним агентством з питань електронного урядування (далі - Агентство) із дотриманням принципів об’єктивності, достовірності, доступності, прозорості та у взаємодії з розпорядниками інформації.

           4. Оцінка проводиться щорічно у два етапи:

           опитування розпорядників інформації;

           аналіз результатів опитування та визначення оцінки.

ІІ. Опитування розпорядників інформації

 

5. До 1 березня року наступного за роком оцінки розпорядники інформації направляють Агентству заповнену картку оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації (далі - картка), за формою визначеною у додатку до цього Порядку.

6. Картка складається з п’яти розділів:

політика відкритих даних;

потенціал обробки та аналізу відкритих даних;

якість відкритих даних;

залучення користувачів до системи оприлюднення відкритих даних;

вплив відкритих даних.

7. Кожен з розділів містить питання, на які повинен надати відповіді розпорядник інформації, що буде проходити щорічну оцінку. Відповіді на запитання надаються шляхом одинарного або множинного вибору, кожній з можливих відповідей відповідає числова вага (оцінка).

Відповіді характеризують критерії стану виконання розпорядником інформації вимог нормативно-правових актів у сфері відкритих даних.

 

8. Розпорядник інформації повинен надати пояснення, обґрунтування, довідкову інформацію, документи, тощо, які підтверджують достовірність наданої відповіді.

9. Оцінка розділів “Політика відкритих даних”, “Потенціал обробки та аналізу відкритих даних”, “Залучення користувачів до системи оприлюднення відкритих даних”, “Вплив відкритих даних” формується шляхом додавання числових ваг відповідей за кожним критерієм.

10. У розділі “Якість відкритих даних” оцінюється кожен набір даних розпорядника інформації, визначений у Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Оцінка набору даних формується шляхом додавання числових ваг відповідей за кожним критерієм.

Оцінка розділу формується, шляхом визначення середньої оцінки за усіма оціненими наборами даних.

11. Сума оцінок за всіма розділами формує загальну оцінку стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядника інформації.

           ІІІ. Аналіз результатів опитування та визначення оцінки

 

12. Агентство здійснює перевірку правильності заповнення карток і наданих відповідей, а також, за необхідності, уточнення відомостей наданих розпорядниками інформації та визначає загальну оцінку стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядника інформації.

13. За результатами оцінки Агентство, із залученням інститутів громадянського суспільства та представників громадськості, до 1 квітня року наступного за роком оцінки аналізує та узагальнює інформацію отриману під час оцінки, готує звіт щодо стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації у відповідному році, а також формує рейтинг розпорядників інформації щодо стану оприлюднення і оновлення відкритих даних, та подає їх Кабінету Міністрів України.

14. Звіт та рейтинг оприлюднюються на Єдиному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті Агентства.

Додаток

до Порядку

 

КАРТКА

оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних

 

І. Політика відкритих даних

Критерій (запитання)

Вага критерію

(оцінка),

обґрунтування відповіді

1

Чи затверджений розпорядником інформації внутрішній розпорядчий документ (акт) щодо відкритих даних?


Так (1)
Ні (0)
Вкажіть реквізити такого документу (акта) (дату прийняття, номер та назву).

2

Чи затверджена розпорядником інформації періодичність оновлення наборів даних передбачених Переліком?
Так (1)
Ні (0)

3

Який підхід застосовується розпорядником інформації до оприлюднення даних (публічної інформації)?

Реактивний підхід – дані оприлюднюються виключно відповідно до Положення

Проактивний підхід – дані оприлюднюються відповідно до Положення, запитів громадськості та ініціативи розпорядника
Проактивний (2)
Реактивний (1)

4

Чи оприлюднює розпорядник інформації набори даних передбачених Положенням ?


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
Розпорядник оприлюднює всі передбачені Положенням набори даних (3)

Розпорядник оприлюднюю більше 50% передбачених Положенням наборів даних (2)

Розпорядник оприлюднює менше 50% передбачених Положенням наборів даних (1)

Розпорядник не оприлюднив жодного передбаченого Положенням набору даних (0)
Наведіть перелік наборів даних, які відповідно до Порядку повинні оприлюднюватися розпорядником інформації у форматі відкритих даних та зазначте які набори фактично оприлюднюються.
Надайте пояснення у випадку наявності не оприлюднених наборів даних.

5

Чи оприлюднює розпорядник інформації додаткові набори даних, окрім передбачених Положенням?


Так (1)
Ні (0)
У випадку відповіді «так» на це питання
зазначте додаткові набори даних та посилання на них. За яким принципом було обрано саме ці набори, в якому порядку здійснюється їх оприлюднення?

ІІ. Потенціал обробки та аналізу відкритих даних

Критерій (запитання)

Вага критерію

(оцінка),

обґрунтування відповіді

1

Чи визначена розпорядником інформації посадова особа (структурний підрозділ) відповідальна за оприлюднення відкритих даних?
Так, посадова особа (структурний підрозділ) уповноважена на оприлюднення відкритих даних посадовими інструкціями (3)

Так, посадова особа (структурний підрозділ) уповноважена на оприлюднення відкритих даних розпорядчим актом керівника розпорядника (2)

Так, посадова особа (структурний підрозділ) не уповноважена на оприлюднення відкритих даних, але яка фактично здійснює цю діяльність (1)

Ні (0)

2

Чи фінансується реалізація проектів пов’язаних з відкритими даними?
Вкажіть джерела фінансування.


Множинний вибір:

В рамках коштів державного бюджету (1)

В рамках проектів міжнародної технічної допомоги (1)

В рамках інших джерел фінансування (1)

Фінансування відсутнє (0)
Якщо фінансування такої діяльності здійснюється в рамках інших джерел фінансування, вкажіть їх.

3

Оцініть робоче навантаження на відповідальну за оприлюднення відкритих даних посадову особу (структурний підрозділ) пов’язане зі здійсненням діяльності в сфері відкритих даних.
Відповідь на це питання надається тільки  розпорядником інформації, що оприлюднив всі передбачені Переліком набори даних.
В межах норми (2)

Надлишкове (1)

Критичне (0)

4

Чи існує взаємодія з іншими розпорядниками інформації в процесі діяльності щодо відкритих даних?


Так (1)
Ні (0)
У випадку відповіді «так» вкажіть з якими саме.

5

Які заходи взаємодії з іншими розпорядниками інформації в процесі діяльності щодо відкритих даних здійснюються?


Множинний вибір:

Висвітлення у ЗМІ спільної діяльності щодо відкритих даних (1)

Навчання та впровадження передових практик управління даними та оприлюднення відкритих даних (1)

Заходи з стандартизації даних (1)
ваш варіант (1)

1 бал за одну відповідь, максимальна кількість балів - 3
Надайте посилання на публікації або інші матеріали щодо таких заходів.

6

Чи використовує розпорядник інформації міжнародні стандарти в сфері відкритих даних?
Так (1)
Ні (0)
У випадку відповіді «так» наведіть приклади.

7

Чи проводилось для посадових осіб розпорядника інформації навчання з практичних питань оприлюднення відкритих даних?


Так (1)
Ні (0)
У випадку відповіді «так» наведіть приклади та посилання на публікації та інші матеріали щодо таких навчань.

8

Чи проводилось навчання посадових осіб розпорядника інформації щодо положень законодавства України щодо обігу інформації з обмеженим доступом, зокрема порядку поширення персональних даних?
Так (1)
Ні (0)

9

Чи здійснювався аудит наявних у розпорядника інформації відкритих даних?


Так (1)
Ні (0)
Вкажіть організацію, що проводила аудит строки його проведення та зазначте результати аудиту.

ІІІ. Якість відкритих даних (оцінюється окремо кожен набір даних)

Назва критерію (запитання)

Вага критерію

(оцінка),

обґрунтування відповіді

1

Чи дотримується розпорядник інформації визначеної паспортом набору даних частоти оновлення?
Так (1)
Ні (0)

2

Чи в повному обсязі оприлюднено набір відкритих даних, визначений Положенням ?
Так (1)
Ні (0)

3

Чи доступі дані оприлюдненого набору для автоматичної обробки інформації (машиночитаними)?
Так (1)
Ні (0)

4

Чи містить набір даних помилки та друкарські помилки?
Так (1)
Ні (0)

5

До якого типу даних відноситься набір?
Необхідне підкреслити.
Текстові дані

Структуровані дані

Графічні дані

Відеодані

Аудіодані

Дані, розроблені з використанням програми Macromedia Flash

Архів даних

6

Оцініть якість набору даних?

Відповідь на це питання надається тільки стосовно структурованих наборів даних
Множинний вибір:

У структурі файлу немає порожніх рядків на початку або всередині (1)

У першому рядку записані назви атрибутів латинкою (1)

У таблиці не використовується форматування (стиль, колір чи розмір шрифтів, колір
заповнення комірок) (1)

У межах одного атрибуту вживається один тип даних. Тобто, якщо в певному стовпчику записані
числові дані, у ньому не має бути текстових даних (1)

У межах одного атрибуту використовується один формат запису дат, назв, чисел (1)

У даних нема дублікатів (1)

Максимальна кількість балів - 5

7

Чи оприлюднений набір даних в первинній (неагрегованій) формі?
Відповідь на це питання надається тільки стосовно структурованих наборів даних
Так (1)
Ні (0)

8

Чи містить текстовий набір скановані зображення?
Відповідь на це питання надається тільки стосовно текстових наборів даних.
Ні (1)
Так (0)

9

Оцініть якість оформлення набору даних ?
Множинний вибір:

Назва набору відповідає зазначеному в Переліку (1)

Опис набору є повним (1)

Набір містить коректні ключові слова (1)

Назва файлу набору містить номер версії або дату на яку актуальні дані (1)

ІVЗалучення користувачів до системи оприлюднення відкритих даних

Назва критерію (запитання)

Вага критерію

(оцінка),

обґрунтування відповіді

1

Чи отримує розпорядник інформації зворотній зв'язок від користувачів відкритих даних?


Так (1)
Ні (0)
У випадку відповіді «так» наведіть приклади.

2

Які саме суб’єкти виступають користувачами відкритих даних розпорядника інформації?

Вкажіть, які юридичні особи, громадські формування без статусу юридичної особи, фізичні особи використовують відкриті дані розпорядника і з якою метою.
Множинний вибір:

1 бал за одну відповідь, максимальна кількість балів - 3

3

У який спосіб розпорядник інформації отримує зворотній зв’язок від користувачів відкритих даних?


Відповідь надається у випадку відповіді «так» на 1 питання цього розділу
Множинний вибір

Електронні листи/електронні форми (1)

Соціальні мережі (1)

Публічні зустрічі та громадські обговорення (1)

Фокус групи (1)

Бета-тестування нових наборів відкритих даних (1)

Ваш варіант (1)

Максимальна кількість балів - 3
Який, на вашу думку найефективніший метод (методи) взаємодії розпорядника інформації з користувачами відкритих даних?

4

Чи здійснює розпорядник інформації заходи з інформування щодо діяльності у сфері відкритих даних?


Так (1)
Ні (0)
У випадку відповіді «так», то яким чином (у прес-релізах, за допомогою зав’язків з громадськістю, в процесі здійснення тренінгів для громадськості тощо), наведіть приклади.

5

Чи повідомляє розпорядник інформації користувачам відкритих даних про оприлюднення та оновлення таких даних?


Так (1)
Ні (0)
У випадку відповіді «так» наведіть приклади.

6

Чи аналізує розпорядник інформації результати зворотного зв'язку із користувачами відкритих даних?


Так (1)
Ні (0)
У випадку відповіді «так» наведіть приклади такого аналізу та вкажіть, як були використані його результати.

7

Чи існують у розпорядника інформації механізми залучення користувачів даних до визначення нових наборів даних, що підлягають оприлюдненню (процедури інформування осіб, відповідальних за прийняття рішень щодо оприлюднення нового набору даних, про зворотній зв'язок користувачів тощо)?


Так (1)
Ні (0)
У випадку відповіді «так» наведіть приклади.

VВплив відкритих даних

Назва критерію (запитання)

Вага критерію

(оцінка),

обґрунтування відповіді

1

Чи сприяє розпорядник інформації використанню оприлюднених наборів відкритих даних?
Так (1)
Ні (0)
У випадку відповіді «так» наведіть відповідні заходи.

2

Чи використовує розпорядник інформації відкриті дані у процесі формування політики та планування діяльності (у тому числі шляхом розробки внутрішніх положень, здійснення аналізу політики (оцінка чинної політики) або створення програмних планів, проведенню аналізу бюджетних показників тощо)?
Так (1)
Ні (0)
У випадку відповіді «так» наведіть випадки використання відкритих даних.

3

Яким чином розпорядник інформації здійснює моніторинг використання відкритих даних?


Множинний вибір

Веб-аналітика, доступ API, завантаження (1)

Зворотній зв'язок користувачів (1)

Офіційні комунікації (1)

Дослідження наслідків (1)

Ваш варіант (1)

максимальна кількість балів - 3
У випадку здійснення моніторингу вкажіть його результати.

4

Чи проводиться розпорядником інформації оцінка впливу оприлюднення відкритих даних?


Так (1)
Ні (0)
У випадку відповіді «Так», вкажіть з якою періодичністю (щорічно, що півроку, щоквартально), надайте методику оцінки впливу.

5

Опишіть, які саме переваги мають оприлюднені розпорядником інформації набори даних для громадськості?
Множинний вибір

Підвищення прозорості в діяльності розпорядника (1)

Створення додаткової економічної цінності (1)

Підвищення ефективності робочих процесів розпорядника (1)

Економія та зменшення витрат на оплату праці розпорядника (1)

Ваш варіант (1)

максимальна кількість балів - 3

Примітки:

відповіді надаються стосовно року за який проводиться оцінювання;

у випадку зазначення документів, що розміщені в електронній формі у вільному доступі (мережі Інтернет) в картці вказуються веб-посилання на такі документи;

у випадку зазначення документів, які не наявні у вільному доступі, надаються копії таких документів;

Перелік – Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (додаток до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850);

Положення – Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850);

структуровані дані, текстові дані – тип даних відповідно до формату, визначеного пунктом 9 Положення. ”

 • У Порядку ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада      2016 р. № 867 Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3146):
 • пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

адміністратор порталу – державне підприємство, яке належить до сфери управління Державного агентства з питань електронного урядування;

держатель порталу – Державне агентство з питань електронного урядування;

модерація – перевірка уповноваженою особою держателя порталу завантажених на портал наборів даних щодо відповідності вимогам визначеним у Положенні про набори даних, які підлягають оприлюдненню, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України,
2015 р., № 85, ст. 2850);

 • персональний електронний кабінет - індивідуальна персоніфікована      веб-сторінка на порталі, за допомогою якої здійснюється завантаження, оприлюднення та оновлення наборів даних, а також розміщення прикладних програм на базі відкритих даних;

прикладна програма на базі відкритих даних - комп’ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача з використанням публічної інформації у формі відкритих даних;

розробник прикладних програм - фізична або юридична особа, яка розробляє прикладні програми на базі відкритих даних.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850).”

 • абзац другий підпункту 2 пункту 3 викласти в такій редакції:
 • “завантаження, оприлюднення та оновлення наборів даних, у тому числі за допомогою інтерфейсу прикладного програмування”;
 • пункт 4 доповнити абзацом шостим такого змісту:
 • “модерацію наборів даних для подальшого оприлюднення або їх відхилення з вказанням причин”;
 • У зв’язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим.
 • пункт 5 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 • “здійснює модерацію наборів даних”;
 • У зв'язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами шостим та сьомим.
 • додати  пункт 5такого змісту:
 • “51. Уповноважена особа держателя порталу здійснює модерацію набору даних на порталі протягом трьох робочих днів з моменту завантаження набору даних та приймає рішення щодо його оприлюднення  чи відхилення.
 • Після проходження модерації набору даних на електронну адресу відповідальної особи розпорядника інформації надсилається повідомлення про оприлюднення набору або про відхилення набору даних з повідомленням причин відхилення.
 • Період модерації не включається до строків, визначених для оприлюднення та оновлення наборів даних розпорядником інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.”;
 • у пункті 7 слова “електронним цифровим підписом керівника та електронною цифровою печаткою розпорядника інформації” замінити словами “кваліфікованим електронним підписом керівника та кваліфікованою електронною печаткою розпорядника інформації”;
 • у пункті 8 слово “оприлюднюють” замінити  словом “завантажують”;
 • у пункті 9 слово “оприлюднюються” замінити словами “завантажуються на портал”.

______________________ О. РИЖЕНКО

Файли що додаються:

Електронне звернення (НПА)
ПІБ
Електронна пошта
Текст відгуку
recaptcha