Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 та від 29 серпня 2002 р. № 1302”
опубліковано 28 листопада 2018 року о 18:02

До громадського обговорення пропонується проект  Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 та від 29 серпня 2002 р. № 1302”, який розроблено Державним агентством з питань електронного урядування України з метою встановлення єдиних вимог до дизайну офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та до доступності інформації для користувачів офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, які є особами з інвалідністю.

Державне агентство з питань електронного урядування України запрошує громадськість до обговорення проекту відповідного акту. Зауваження та пропозиції приймаються до 11 грудня 2018 р. на адресу е-пошти: vahrycheva@e.gov.ua

Контактна особа: Тетяна Вахричева, тел. 207-17-34Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від ___ _________ 2018 р. № ____

Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 4 січня 2002 р. № 3  
від 29 серпня 2002 р. № 1302

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                                                                          Володимир ГРОЙСМАН


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ________ 2018 р. № _____


ЗМІНИ,
що вносяться 
до постанов Кабінету Міністрів України 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України 2002 р., № 2, ст. 234; 2003 р., № 25, ст. 194; 2006 р., № 50, ст. 119; 2010 р., № 67, ст. 95; 2011 р., № 99, ст. 49):

1) у пункті 3:

слова “Міністерству економічного розвитку і торгівлі” виключити,

слова “науки, інновацій та інформатизації” замінити словами “електронного урядування”;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Визначити Державне агентство з питань електронного урядування відповідальним за:

координацію діяльності органів виконавчої влади, пов’язаної із створенням та інтеграцією електронних інформаційних систем і ресурсів в Єдиний веб-портал органів виконавчої влади та наданням інформаційних та інших послуг;

розроблення та оприлюднення на офіційному веб-сайті рекомендацій щодо розробки та модернізації офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та офіційних веб-ресурсів, що пов’язані з діяльністю органів виконавчої влади (далі - Дизайн-система державних сайтів України).

Визначити Державний комітет телебачення і радіомовлення відповідальним за проведення моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади. Про результати моніторингу інформувати Кабінет Міністрів України щороку до 30 червня і 31 грудня.”;

3) пункт 5 після слів “забезпечити належне” доповнити словами “інформаційне наповнення та”.

2. У порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України 2002 р., № 2, ст. 234; 2010 р., № 67, ст. 95; 2011 р., № 99, ст. 49; 2013 р., № 80, ст. 45):

1) в абзаці третьому пункту 2 слово “створення” замінити словом “модернізація”;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

“Регламент функціонування офіційного веб-сайту визначається керівником органу виконавчої влади відповідно до вимог цього Порядку.

Дизайн та структура розміщення інформації на офіційному веб-сайті мають відповідати Вимогам, установленим згідно з додатком до цього Порядку.

Керівник органу виконавчої влади визначає осіб, відповідальних за технічне забезпечення і супроводження офіційного веб-сайту та його інформаційне наповнення відповідно до вимог законодавства.”;

3) у пункті 12 слова “а також надається можливість добровільної реєстрації відвідувачів для забезпечення ведення статистики відвідувань та підтримки функції зворотного зв'язку” виключити;

4) пункт 15 виключити;

5) у пункті 17:

слова “з вадами зору та слуху” замінити словами “які є особами з інвалідністю”,

слово “технічним” виключити.

3. Технічні вимоги на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з вадами зору та слуху (додаток до Порядку) (Офіційний вісник України 2002 р., № 2, ст. 234; 2013 р., № 80, ст. 45) викласти в такій редакції:

“Додаток

до Порядку

Вимоги до офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади

Офіційні веб-сайти органів виконавчої влади та офіційні веб-ресурси, пов’язані з діяльністю органів виконавчої влади (далі – офіційні веб-сайти),  повинні бути доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухової системи, мови, ментальної сфери, а також із різними комбінаціями порушень (далі – особи з інвалідністю), для людей похилого віку.

При створенні та модернізації офіційних веб-сайтів слід керуватися положеннями ДСТУ ISO/IEC 40500:2015.

Вміст офіційних веб-сайтів повинен бути структурованим, логічним, зрозумілим та легким для читання.

Дизайн офіційних веб-сайтів повинен відповідати єдиним вимогам щодо дизайну державних веб-ресурсів (далі – дизайн код).

Дизайн код офіційних веб сайтів 

Офіційні веб-сайти повинні відповідати наступним вимогам:

бути розміщені в домені gov.ua;

при створенні та модернізації повинні використовуватись рекомендації Дизайн-системи державних сайтів України;

використовувати готові програмні компоненти Дизайн-системи державних сайтів України при створенні дизайну офіційних веб-сайтів або мати аналогічний їм дизайн;

шапка веб-сайту повинна розташовуватися горизонтально вверху кожної сторінки веб-сайту;

шапка веб-сайту повинна бути виконана в синьому кольорі #2D5CA6 з використанням центрованого градієнту цього кольору;

шапка веб-сайту повинна містити плашку «gov.ua державні сайти України», малий Державний Герб України по центру шапки, а нижче його по центру назву органу виконавчої влади, або назву веб-сайту;

шапка веб-сайту повинна містити горизонтально розташоване меню веб-сайту, яке повинно складатися не більше ніж з 8 пунктів, кожен з яких може складатися не більше ніж з 9 підпунктів, які розміщені в веб-елементі в трьох колонках;

всі веб-сторінки повинні містити компонент навігаційного ланцюга, який горизонтально розміщується під шапкою сторінки і вказує на розміщення активної веб-сторінки в структурі веб-сайту та містить гіперпосилання на сторінки з верхніх рівнів ієрархії структури веб-сайту;

використовувати системи тегів, для категоризації матеріалів на сайті за тематикою. Обов’язковими тегами повинні бути: Агрополітика, Екологія, Економіка, Енергетика, Євроінтеграція, Законодавство, Інновації, Інформаційна політика, Інфраструктура, Культура, Міжнародна діяльність, Надзвичайні ситуації, Оборона, Освіта і наука, Охорона здоров'я, Правоохоронна діяльність, Соціальна політика, Спорт, Фінанси;

використовувати шрифт Proba Pro для тексту сторінок офіційних веб-сайтів, а у накресленнях – Regular, SemiBold та Bold.

використовувати просту, мінімалістичну кольорову палітру, яка включає відтінки синього, сірого та білий кольори, обов’язковими основними кольорами повинні бути:

відтінки синього: #2D5CA6 (посилання, навігація); #234161(посилання при наведенні);

відтінки сірого: #6D727C (другорядний текст); #C2C5CB (границі, неактивні елементи); #F5F7FA (тло виділених блоків);

білий: #FFFFFF (основне тло сторінки).

чорний: #1D1D1B (кольори основного тексту, заголовків)

жовтий: #FFE358 (кнопки, акцентні блоки);

фіолетовий: #552C92 (відвідані посилання);

червоний: #FF0000 (сповіщення про помилки).

Елементи інтерфейсу офіційних веб-сайтів

Типографіка веб-сайту повинна відповідати таким вимогам:

обов’язкове використання заголовків рівнів від h1 до h4 при формуванні структури сторінок офіційного веб-сайту, при цьому кожна сторінка повинна містити лише один заголовок рівня h1;

шрифт основного тексту – не менш, ніж 16 пікселів;

міжстрочний інтервал – у 1,5 рази більший, ніж розмір шрифту;

вирівнювання основного тексту – по лівому краю;

довжина строки – не менше 40 та не більше 80 символів;

ширина текстового блоку – до 750 пікселів;

абзаци повинні відокремлюватися один від одного відступами, вдвічі більшими, ніж розмір шрифту;

у разі використання в заголовку слів із прописних літер або капітелю застосовується розбивка літер у словах для їх виділення;

не допускається одночасне використання в тексті підкреслення, курсиву та заголовних літер.

Рекомендована максимальна ширина сторінки становить 1170 пікселів, яку у разі необхідності можливо збільшити.

Для розміщення елементів інтерфейсу на сторінці офіційних веб-сайтів через серію рядків та колонок необхідно використовувати модульну сітку. Для створення офіційних веб-сайтів рекомендовано використовувати 12-колонкову адаптивну сітку.

Необхідно забезпечити візуальну ієрархію веб-сторінки за допомогою відступів. Відступи між елементами інтерфейсу повинні бути кратними 5 пікселям. Відступ вмісту від меж екрану – не менше 15 пікселів для мобільного екрану та 30 пікселів для монітору.

Рекомендовано одночасно використовувати різні формати подачі інформації.

Кольори

Кольори офіційних веб-сайтів повинні бути контрастними та використовуватися в комбінації з формою та текстом. Колір не повинен бути єдиним візуальним засобом передачі інформації, що вказує на дію або вирізняє елемент серед інших.

Не допускається використання схожих та занадто яскравих кольорів.

При використанні світлих відтінків кольорів непрозорість повинна становити 75% та/або 50%.

Коефіцієнт контрастності між текстом та тлом повинен становити не менше 4.5:1.

Сторінки веб-сайту повинні бути адаптованими для перегляду без прив’язки до кольору, в тому числі особами з інвалідністю.

Зображення

Для покращення сприйняття інформації на офіційному веб-сайті особами з інвалідністю нетекстовий вміст, який є частиною оформлення, форматування або невидимий для користувачів має містити атрибут «alt=””» з порожнім значенням.

Графічні елементи керування (піктограми, іконки) повинні дублюватися текстовими елементами, або містити атрибут «alt» який повинен описувати функціонал елементу керування.

Піктограми, іконки, інші графічні елементи які використовуються на офіційному веб-сайті повинні бути ліцензовані, зрозумілі та прості. Рекомендовано віддавати перевагу векторним значкам у форматі svg.

При використанні зображень на офіційному веб-сайті, необхідно підписувати їх безпосередньо під зображенням.

Для аудіо та відео вмісту повинні бути наявні субтитри, або текстовий опис.

Фотографії керівництва, співробітників, тощо розміщуються за такими правилами:

фото повинне мати нейтральне світле тло та чітке зображення;

крупний план обличчя та плечей;

людина дивиться в об'єктив;

уникання ефектів червоних очей, бликів окулярів, засвітлення чи затемнення;

не рекомендується віддзеркалювати фото.

Формати вмісту

За можливості документи що розміщуються на офіційному веб-сайті, в тому числі в форматах Microsoft Word (.doc, rtf та .docx), Excel (xls, xlsx), повинні публікуватися у форматі тексту безпосередньо на веб-сторінці.

Наполегливо рекомендується уникати публікації документів в форматах rar, zip, сканованих документів в форматі pdf, оскільки дані формати складні для сприйняття особами з інвалідністю та не індексуються пошуковими системами.

У разі відсутності інформації в текстовому форматі, яка опублікована безпосередньо на веб-сторінці, доданий файл повинен мати короткий текстовий опис із зазначенням його формату та розміру.

Нормативно-правові акти та їх проекти повинні розміщуватися на офіційному веб-сайті виключно у текстовому форматі безпосередньо на веб-сторінці, до якої, у разі необхідності, може бути долучено файли інших форматів.

Опубліковані нормативно-правові акти повинні містити всі необхідні атрибути, які вимагаються чинним законодавством України.

Тексти

Подання тексту повинно бути максимально простим і коротким. Тексти необхідно розбивати на розділи із заголовками, абзацами. Необхідно уникати довгих речень, складних слів і фраз, спеціальних термінів, а також абревіатур, якщо вони не є загальновживаними. Тексти повинні містити інформативні заголовки. Оптимальна довжина речення – 7-12 слів.

Текст повинен мати коефіцієнт контрастності не менше 4,5:1 по відношенню до фону.

Винятки: великий та жирний текст (заголовки), який може мати коефіцієнт контрастності 3:1; другорядний текст, текст неактивних компонентів користувацького інтерфейсу, декоративний текст, логотипи та торгові марки, до яких не застосовуються коефіцієнти контрастності.

Не допускається використання малих кеглів та декоративних шрифтів.

Повинно забезпечуватися збереження вмісту та функціональності при збільшенні тексту (масштабуванні) засобами браузера в межах до 200%.

Необхідно уникати використання зображень які містять великі обсяги тексту.

Списки

Списки повинні створюватись за допомогою html-коду з використанням тегів «ul» та «li». Марковані списки необхідно використовувати при відображені однорідного переліку пунктів, а нумеровані – для послідовностей, створення ієрархії або покрокових інструкцій. Відступи між елементами списку повинні бути більшими у 1,2 рази ніж розмір шрифта.

Рекомендовано уникати вкладеності більше третього рівня для списків.

Форми введення інформації

Області натискання мишею (далі – контрольні елементи)повинні бути достатнього розміру для використання особами з інвалідністю, як на моніторі, так і на мобільних пристроях. Рекомендується використовувати контрольні елементи розміром не менше ніж 10 на 10 міліметрів. Між областями натискання мишею необхідно передбачити достатньо місця , рекомендується передбачати як мінімум 10 міліметрів.

Блоки інформації повинні бути не занадто великими та структурованими.

Форми введення інформації повинні бути простими та запитувати тільки необхідну інформацію. Поля вводу повинні вирівнюватися одне під одним, по одному в рядок, бути підписаними та мати короткі, інформативні та однозначні назви, які розташовуються над полем. Ширина поля повинна відповідати вмісту, який вводиться.

Для введення прізвища, ім'я та по батькові рекомендовано використовувати одне поле введення.

Для введення дати народження (день, місяць, рік) необхідно використовувати відповідно три окремих поля введення. Для вибору точної дати або проміжку дат необхідно використовувати календар.

Для введення структурованої інформації рекомендовано використовувати чекбокси, радіокнопки, випадаючі списки та перемикачі. Дві радіокнопки дозволено розташувати горизонтально, більше двох – вертикально одна під одною.

При введенні інформації, користувачам необхідно надавати помітні та зрозумілі підписи та/або інструкції.

Помилки введення повинні виявлятися автоматично і якщо відомо як їх виправити, то користувачеві надаватимуться підказки щодо їх виправлення.

У випадку фіксування юридичних зобов'язань, фінансових транзакцій, зміни або стирання користувацьких даних, відправлення результатів тестування, необхідно передбачити принаймні одну з таких можливостей:

скасування: відправлені дані можна повернути;

перевірка: дані, введені користувачем, перевіряються на наявність помилок і користувач може їх виправити;

підтвердження: передбачено перевірку, підтвердження та виправлення інформації перед відправленням даних.

Керованість

Необхідно забезпечити можливість керування інтерфейсом та вмістом виключно за допомогою клавіатури з підтримкою гарячих клавіш, а також достатню кількість часу користувачам для ознайомлення і роботи з контентом.

У разі автоматичного програвання аудіозапису на веб-сторінці тривалістю понад 3 секунди, повинен бути механізм паузи/зупинки програвання та/або управління гучністю звуку.

Для всіх динамічних графічних елементів, тобто таких що рухаються, міняють колір, яскравість або циклічно змінюються необхідно передбачити паузу, зупинку та відновлення. Для людей зі світлочутливою епілепсією або підвищеною світлочутливість необхідно передбачити наявність текстового опису динамічних графічних елементів.

Компоненти веб-сайту повинні мати зрозумілі назви, навігаційні елементи, які повторюються на багатьох веб-сторінках та однаково розташовуються, а компоненти з однаковою функціональністю – мати однакові назви та однаковий дизайн. Рекомендовано надавати більше одного способу дістатись необхідної сторінки.

Посилання

Посилання повинно відрізнятися від суцільного тексту кольором та підкресленням та мати зрозумілу назву, що описує зміст сторінки чи документу на який веде посилання. Не допускається використання url-адреси замість назви посилання. Посилання на внутрішні розділи офіційного веб-сайту повинні відкриватися у тому ж вікні, а посилання на зовнішні ресурси – у новому вікні. Посилання на зовнішні ресурси повинні позначатись піктограмою, або іншим зрозумілим користувачу способом. Колір відвіданих посилань повинен відрізнятись від невідвіданих.

Для навігації по сайту за допомогою клавіатури необхідно забезпечити:

помітне маркування фокусу для обраного посилання;

можливість переходу фокусу між посиланнями за допомогою клавіші Tab;

можливість перейти за посиланням, натиснувши клавішу Enter.

Авторські права на вміст

Кожен офіційний веб-сайт повинен містити інформацію про авторське право, яка:

розташована внизу на кожній сторінці зі вмістом та помітна;

стверджує, що матеріали на веб-ресурсі захищені авторським правом;

описує умови, за якими цей матеріал може бути повторно використаний іншими.

Вміст офіційних веб-сайтів повинен розповсюджуватись вільно, за умови зазначення авторства. Рекомендовано розповсюджувати вміст державних ресурсів за публічною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 (та вище) International license.

Адаптивність, коректність відображення сайту на різних пристроях

Необхідно забезпечити максимальну сумісність вмісту з користувацькими додатками за допомогою HTML-коду, який відповідає стандартам та нормам Консорціуму Всесвітньої павутини, для розмітки вмісту.

Користувачі повинні мати доступ до необхідної інформації та функцій веб-порталу незалежно від того, який веб-переглядач чи пристрій вони використовують.

При створенні та модернізації офіційних веб-сайтів необхідно  застосовувати адаптивний дизайн та верстку. Під адаптованим дизайном та версткою розуміється реалізація оптимального відображення та взаємодії сайту з користувачем незалежно від роздільної здатності та формату пристрою, з якого здійснюється перегляд сторінки.

Оптимізація для пошукових систем та соціальних мереж

На кожній сторінці із вмістом повинен розміщуватися блок з кнопками для розповсюдження матеріалу в популярних соціальних мережах.

Вміст веб-ресурсів має бути оптимізовано для контекстного пошуку за допомогою відомих пошукових механізмів.

Для індексації, текст має бути структурований за допомогою заголовків та підзаголовків, назви мають бути чітко сформульовані.

Необхідно використовувати ключові слова у метаданих, заголовках та посиланнях для підвищення пріоритету в пошукових системах.

Опис сторінки повинен стисло описуватися зміст сторінки, бути унікальним та мати довжина близько 150 символів.

До опису (альт-тексту) зображення необхідно додавати ключове слово, за виключенням зображень які є частиною оформлення, форматування або невидимі для користувачів.”.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України 2002 р., № 36, ст. 83; 2010 р., № 67, ст. 95; 2013 р., 2011 р., № 61, ст. 63; № 80, ст. 45):

1) пункт 1 виключити;

2) у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

“Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади затверджується Державним комітетом телебачення і радіомовлення разом з Державним агентством з питань електронного урядування.”,

абзац другий виключити;

3) пункти 3 та 4 виключити;

4) у пункті 5 слова “науки, інновацій та інформатизації” замінити словами “електронного урядування України”;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

функціонування власних веб-сайтів з дотриманням вимог Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 (далі – Вимоги);

обов'язкове розміщення на власних офіційних веб-сайтах інформації, вимоги до якої визначені законодавством;

оперативне оприлюднення інформації про власну діяльність;

систематичне розміщення на офіційних веб-сайтах    відкритої статистичної інформації про події в економічній, соціальній, культурній та інших сферах  життя, забезпечення доступу до неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень, установлених законодавством;

недопущення обмеження права на отримання відкритої інформації, необґрунтованої відмови в її наданні, а також запровадження плати за надання інформації в розмірах і випадках, не передбачених законодавством;

проведення не рідше ніж один раз на квартал прес-конференцій, у тому числі через мережу Інтернет, а також регулярне оприлюднення відповідей на запитання громадян у засобах масової інформації;

доступність інформації на офіційних веб-сайтах для користувачів, які є особами з інвалідністю відповідно до Вимог.”;

6) пункт 9 виключити.


Порівняльна таблиця (.docx, 41 КБ)


Електронне звернення (НПА)