Проект наказу Державного агентства з питань електронного урядування України «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»
опубліковано 02 травня 2019 року о 12:50

До громадського обговорення пропонується проект наказу Державного агентства з питань електронного урядування України «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», який розроблено Агентством на виконання пунктів 7, 13 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1352, з метою координації Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації (Державним агентством з питань електронного урядування України) процесів формування та виконання завдань (проектів) з інформатизації.

Зауваження та пропозиції приймаються до 24 травня 2019 р. на адресу е-пошти Tretiakova@e.gov.ua

 Контактна особа: Тетяна Третьякова, тел. 207-17-35.


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 


    Н А К А З 


   м. Київ

   _____________                                                                                                                               № ______


Про затвердження Методики 
визначення належності бюджетних
програм до сфери інформатизації


Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», пунктів 7, 13 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1352, пунктів 4, 10 Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 492, з метою координації Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації (Державним агентством з питань електронного урядування України) процесів формування та виконання завдань (проектів) з інформатизації
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методику визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 06 червня 2003 р. № 97 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 червня
2003 р. за № 512/7833.

3. Департаменту інформаційних технологій (Брусіловський В.Б.) забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

2) надсилання цього наказу після його державної реєстрації, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та іншим розпорядникам бюджетних коштів для використання у роботі.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бакала В.О.
Голова                                                                                                        О. РИЖЕНКОЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного агентства з питань

електронного урядування України

___ _________ 2019 року № _____


МЕТОДИКА 
визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації


І. Загальні положення
1. Ця Методика встановлює єдиний підхід до визначення належності бюджетних програм органів державної влади та інших розпорядників бюджетних коштів до сфери інформатизації.
2. Методика розроблена з метою організації процесу погодження завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації (Національної програми інформатизації), які виконуються в межах бюджетних програм або здійснюються в інтересах органів державної влади та інших розпорядників бюджетних коштів Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.
3. Органи державної влади та інші розпорядники бюджетних коштів погоджують з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації завдання, проекти (роботи) Національної програми інформатизації, які виконуються в межах бюджетних програм що належать до сфери інформатизації, та/або контракти (договори) на їх виконання відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1352.
ІІ. Ознаки належності бюджетних програм до сфери інформатизації
1. Бюджетна програма органу державної влади та іншого розпорядника бюджетних коштів належить до сфери інформатизації, якщо в її межах виконуються завдання, проекти (роботи) у сфері інформатизації.
2. До завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації (Національної програми інформатизації), належать завдання, проекти (роботи), що виконуються в межах бюджетних програм або здійснюються в інтересах органів державної влади та інших розпорядників бюджетних коштів і відповідають кодам національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 р. № 1749, наведеним у додатку до цієї Методики.

Директор департаменту інформаційних
 технологій                                                                                                  В. БРУСІЛОВСЬКИЙ 

                                                                                      

Додаток до Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації.docx, 22 Kb