Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів

Короткий опис

опубліковано 24 вересня 2018 року о 14:45


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 січня 2016 р. № 1

Київ

Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
на поповнення обігових коштів або збільшення
статутних фондів вугледобувних підприємств
для погашення заборгованості із заробітної плати
працівникам, що утворилася на 1 січня 2016 рокуВідповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2016 року, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                            А. ЯЦЕНЮК

Інд. 37

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2016 р. № 1

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на поповнення обігових коштів або збільшення
статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення
заборгованості із заробітної плати працівникам,
що утворилася на 1 січня 2016 року1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2016 року” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

Одержувачами бюджетних коштів є державні вугледобувні підприємства та господарські товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, що зареєстровані та провадять діяльність на території, на якій органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження (далі — вугледобувні підприємства).

3. Бюджетні кошти спрямовуються вугледобувним підприємствам на безповоротній основі.

Бюджетні кошти використовуються для фінансового оздоровлення вугледобувних підприємств шляхом поповнення обігових коштів або збільшення статутного фонду вугледобувних підприємств для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств, що утворилася на 1 січня 2016 р., та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, з урахуванням результатів інвентаризації зазначеної заборгованості.

4. Вугледобувні підприємства проводять інвентаризацію заборгованості із заробітної плати працівникам та обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, що утворилася на 1 січня 2016 р. (враховуючи заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями за грудень 2015 р.) та не погашена на день проведення інвентаризації.

Результати інвентаризації вугледобувні підприємства подають Міненерговугіллю.

5. Міненерговугілля:

1) затверджує розподіл обсягу бюджетних асигнувань у розрізі вугледобувних підприємств. У разі коли сума виділених бюджетних коштів менше, ніж обсяг заборгованості із заробітної плати працівникам та обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, Міненерговугілля розподіляє бюджетні кошти між вугледобувними підприємствами пропорційно обсягу заборгованості;

2) перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам на окремі рахунки, відкриті в органах Казначейства.

6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________

 

 

Файли що додаються:

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2016 року