«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки»
опубліковано 29 листопада 2018 року о 09:21

До громадського обговорення пропонується проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки», який розроблено Державним агентством з питань електронного урядування України на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 918-р «Про схвалення Концепції розвитку систем електронних послуг в Україні» та пункту 236 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 №244-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» Зауваження та пропозиції приймаються до 10 грудня 2018 р. на адресу е-пошти Syvolapennko@e.gov.ua.

 

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від ____ ____________ 2018 р. № _________

Київ 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації  Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні
на 2019 – 2020 роки

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019 – 2020 роки (далі – план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державному агентству з електронного урядування України інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.Прем'єр-міністр України                                                                                                                                 В.ГРОЙСМАНЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від ____ _________ 2018 р. № _____

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації  Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні
на 2019 – 2020 роки

1. Визначити оновлений перелік послуг для першочергового впровадження їх надання в електронній формі відповідно до суспільних потреб (далі – пріоритетні послуги).

                                                          

                                                                                                Державне агентство з питань

                                                                                               електронного урядування,

                                                                                               Мінекономрозвитку

                                                                                               І квартал 2019 року.

2. Забезпечити впровадження надання пріоритетних послуг в електронній формі, а саме:

проведення реінжинірингу порядків надання пріоритетних послуг з метою їх спрощення та оптимізації;

запровадження електронної взаємодії для оптимізації порядків надання пріоритетних послуг з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (Трембіта);

визначення стадії розвитку пріоритетних послуг та рівня довіри до схеми і засобу електронної ідентифікації відповідно до законодавства;

внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, які регулюють питання надання пріоритетних послуг;

впровадження надання пріоритетних послуг в електронній формі.

                                                                                                  Центральні органи виконавчої влади,

                                                                                                  обласні та місцеві держадміністрації

                                                                                                  2019 – 2020 роки

3. Забезпечити реалізацію принципу єдиного вікна («one-stop-shop») для надання електронних послуг фізичним та юридичним особам шляхом:

1) удосконалення нормативно-правових актів, які регулюють питання надання електронних послуг, а саме внесення змін до:

Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 року № 3;

Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 року № 13;

Порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, затвердженого наказом Мінекономрозвитку та Мінрегіону від 08.09.2016 року № 1501/248;

                                                                                                   Мінекономрозвитку,

                                                                                                   СКМУ, Державне агентство з

                                                                                                   питань електронного урядування

                                                                                                   2019 рік

2) розробити та внести в установленому порядку проекти змін до законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в частині надання електронних послуг за принципом єдиного вікна («one-stop-shop»);

                                                                                                 Мінекономрозвитку, Мін’юст,

                                                                                                 СКМУ, Державне агентство з питань

                                                                                                 електронного урядування

                                                                                                 2019 рік

3) забезпечити модернізацію існуючих та створення нових веб-порталів (веб-сайтів) органів виконавчої влади, через які надаються електронні послуги (сервіси), відповідно до єдиних вимог для розроблення, ведення та інтеграції (взаємодії) офіційних веб-сайтів органів державної влади (дизайн-код);

                                                                                                Центральні органи виконавчої влади,

                                                                                                обласні та місцеві держадміністрації

                                                                                                2019 – 2020 роки

4) забезпечити інтеграцію веб-порталів (веб-сайтів) органів виконавчої влади, через які надаються електронні послуги (сервіси), з інтегрованою системою електронної ідентифікації та аутентифікації;

                                                                                               Центральні органи виконавчої влади,

                                                                                               обласні та місцеві держадміністрації

                                                                                               2019 – 2020 роки

5) забезпечити створення електронного кабінету громадянина для доступу до електронних послуг та інформації з державних реєстрів;

                                                                                                Державне агентство з питань

                                                                                                електронного урядування

                                                                                                2019 – 2020 роки

6) забезпечити запровадження офіційної електронної пошти фізичних та юридичних осіб для юридичного значимого листування з органами влади, офіційного інформування та доставки е результатів надання електронних послуг.

                                                                                              Державне агентство з питань

                                                                                              електронного урядування, Мінюст,

                                                                                              Держспецзв’язку

                                                                                              2019 – 2020 роки

4. Розробити пропозиції щодо оптимізації (об’єднання) надання послуг за життєвими ситуаціями та бізнес-кейсами.

                                                                                             Державне агентство з питань

                                                                                             електронного урядування, СКМУ,

                                                                                             Мінекономрозвитку

                                                                                             ІІ квартал 2019 року

5. Забезпечити інтеграцію альтернативних електронному цифровому підпису засобів та схем електронної ідентифікації, зокрема, з використанням мобільного цифрового підпису (Mobile ID) до веб-порталів (сайтів) органів виконавчої влади, через які надаються електронні послуги (сервіси).

                                                                                                Центральні органи виконавчої влади,

                                                                                                обласні та місцеві держадміністрації

                                                                                                2019 – 2020 роки

6. Сприяти підвищенню готовності суб’єктів звернення до використання електронних послуг шляхом забезпечення:

проведення на базі загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів просвітницьких заходів щодо освоєння інформаційно-комп’ютерної грамотності на базовому рівні;

створення спеціальних робочих місць для доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем на базі бібліотек державної та комунальної форми власності;

розвитку системи дистанційного навчання, зокрема для осіб з особливими потребами.

                                                                                                   МОН, Державне агентство з питань

                                                                                                   електронного урядування, інші

                                                                                                   центральні та місцеві органи

                                                                                                   виконавчої влади, органи місцевого

                                                                                                   самоврядування (за згодою)

                                                                                                   2019 – 2020 роки

7. Сприяти популяризації електронних послуг із залученням засобів масової інформації, громадських організацій шляхом підготовки відповідних відеороликів, інформаційних матеріалів тощо.

                                                                                                 МІП, Державне агентство з питань

                                                                                                 електронного урядування, інші

                                                                                                центральні та місцеві органи

                                                                                                виконавчої влади, органи місцевого

                                                                                                самоврядування (за згодою)

                                                                                                2019 – 2020 роки

8. Сприяти розвитку каналів доступу до електронних послуг, зокрема, через посередників, з якими суб’єкти звернення контактують на постійній основі (центри надання адміністративних послуг, бібліотеки, банки, провайдери телекомунікацій тощо), спеціальні автоматизовані пункти доступу до електронних послуг чи мобільні додатки тощо, а також розвитку нових електронних сервісів, крім публічних, у тому числі на комерційній основі.

                                                          

                                                                                               Центральні органи виконавчої влади,

                                                                                               обласні та місцеві держадміністрації

                                                                                               2019 – 2020 роки

9. Забезпечити проведення щорічного оцінювання якості надання електронних послуг з урахуванням кращих європейських практик.

                                                          

                                                                                               Державне агентство з питань

                                                                                               електронного урядування,

                                                                                               Мінекономозвитку

                                                                                               2019, 2020 роки

10. Забезпечити актуалізацію та продовження дії Концепції розвитку системи надання електронних послуг.

                                                          

                                                                                              Державне агентство з питань

                                                                                              електронного урядування,

                                                                                              Мінекономозвитку

                                                                                              2019 рік.

                __________________


План заходів Концепції розвитку е-послуг 2019-2020 (.docx, 32 КБ)