Повідомлення про початок формування нового складу Громадської ради

Державне агентство з питань електронного урядування України повідомляє про початок формування нового складу Громадської ради

Установчі збори для формування нової Громадської ради відбудуться 18 червня 2019 року о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24 (9 поверх, мала зала).

До складу Громадської ради при Державному агентстві з питань електронного урядування України (далі – Громадська рада; Агентство) можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які:

зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України;

провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Агентства,  та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах   та кандидатури  яких  внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

 

Для формування складу громадської ради Агентством утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів у такому складі:

ВЕСЕЛЬСЬКА Марина Віталіївна, голова громадської організації «Агенція інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності»;

СТЕФАНОВИЧ Єгор Андрійович, голова громадської організації «Електронна Україна»;

КОЗЛОВ Микола Володимирович, член громадської організації «Інститут суспільно-економічних досліджень»;

РУГАЄВ Дмитро Володимирович, начальник юридичного відділу Державного агентства з питань електронного урядування України;

КІЛЬЧИЦЬКИЙ Тімур Васильович, головний спеціаліст відділу розвитку е-документообігу та міжвідомчої е-взаємодії департаменту інформаційних технологій Державного агентства з питань електронного урядування України.

 

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

1) рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

2) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

3) копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

4) інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

5) інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

6) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Документи подаються в паперовій або електронній формі.

Документи можуть бути подані особисто представником інституту громадянського суспільства за адресою: м.Київ, вул. Ділова, 24; з понеділка по четвер  з 09.00 до 18.00, у п'ятницю з 9.00 до 16.45, або направлені на поштову адресу Агентства: вул. Ділова, 24, м. Київ, Україна, 03150. Адресат: Державне агентство з питань електронного урядування, Ініціативна група з проведення установчих зборів з формування нового складу громадської ради.

Документи в електронній формі подаються на електронну адресу: agency@e.gov.ua. У темі листа вказувати: документи для участі в установчих зборах.

 

Вимоги до електронних документів: заява подається у вигляді оригіналу електронного документа з пов'язаним з ним кваліфікованим електронним підписом; матеріали визначені у підпункті 3 переліку документів, що додаються до заяви, подаються у вигляді електронних копій оригіналів паперових документів (фотокопій) засвідчених кваліфікованою електронною печаткою.

 

Останнім днем приймання заяв для участі в установчих зборах визначено 18 травня 2019 року.

Відповідальна особа – Кільчицький Тімур Васильович, тел. 044 207-17-35; електронна адреса gromrada@e.gov.ua.

 

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

 

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, установленим вимогам;

не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів встановленим вимогам, у визначений строк;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктами 4.1 - 4.5 Положення про громадську раду при Державному агентстві з питань електронного урядування України, затвердженого наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 7 березня 2018 року № 20;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

 

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з Агентством, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Агентства та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.

Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Агентству.

Агентство оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

Агентство на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради, який оприлюднює на своєму офіційному веб-порталі та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.