Повідомлення: останній день приймання заяв для участі в установчих зборах для формування нового складу громради – 20 травня 2019 р.

У зв’язку із набранням чинності 7 травня 2019 р. постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 353, якою викладено у новій редакції Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, повідомляємо, що останнім днем приймання заяв для участі в установчих зборах є 20 травня 2019 р.

Окрім документів, визначених у повідомленні про початок формування нового складу Громадської ради, оприлюдненому 3 травня 2019 р. інститутам громадянського суспільства рекомендується подавати (передбачати наявність інформації у відповідних документах):

біографічну довідку делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

заяву делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписану ним особисто (замість інформації про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних);

відомості (інформацію) про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Додання до заяви копії виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витягу із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчених в установленому порядку не вимагається.

Інформація про інститут громадянського суспільства буде перевірятися ініціативною групою:

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

в інших відкритих джерелах.

Інститутам громадянського суспільства, які вже подали (направили) ініціативній групі заяви та документи визначені в повідомленні від 3 травня 2019 р. рекомендується до 31 травня 2019 р. оновити подані документи із врахуванням вказаних у цьому повідомленні вимог, а також надати додаткові документи, передбачені у цьому повідомленні.

Одночасно інформуємо, що перевірка документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим вимогам буде здійснюватися ініціативною групою в межах вимог, визначених законодавством на день оприлюднення повідомлення про початок формування нового складу Громадської ради (3 травня 2019 р.), окрім випадку, коли відповідні вимоги не передбачені чинним законодавством.