Звіт за І півріччя 2018 року

Звіт про роботу зі зверненнями громадян у Агентстві у І півріччі 2018 року (станом на 30.06.2018)

Державним агентством з питань електронного урядування України у І півріччі 2018 року було прийнято 23 звернення громадян.

 Із них отримано: 

- від Кабінету Міністрів України – 4; 

- з Урядового контактного центру – 10; 

- поштою від громадян (у тому числі електронною поштою) – 7; 

- нарочно через уповноважену особу – 2.

 За видами звернень: 

- пропозицій – 9;

- заяв (клопотань) – 13; 

- скарг – 1.

 За ознакою надходження:

- первинне – 20; 

- дублетне – 3.

 За статтю:

- чоловіча – 20;

- жіноча – 3.

 За суб'єктом:

- індивідуальне – 23;

 - колективне – 0;

- анонімне – 0.

 За результатами розгляду:

- вирішено позитивно – 3;

- відмовлено у задоволенні – 0;

- дано роз'яснення – 16;

- переадресовано за належністю – 1;

- у стадії розгляду – 3.