Звіти 2017

Звіт про роботу зі зверненнями громадян у Державному агентстві з питань електронного урядування у 2017 році

Державним агентством з питань електронного урядування України у 2017 році було прийнято 21 звернення громадян та опрацьовано згідно Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» та «Про затвердження Класифікатора звернень громадян».

Із них отримано:

 - поштою (електронною поштою) – 3;

 - за допомогою засобів телефонного зв’язку – 0;

- на особистому прийомі – 1;

 - через уповноважену особу – 1;

 - через органи влади – 10;

 - через засоби масової інформації – 0;

 - від інших органів, установ, організацій – 0;

 - від Урядового контактного центру – 6.

 За ознакою надходження:

 - первинне – 19;

 - повторне – 2.

 За видами:

 - пропозиція (зауваження) – 12;

 - заява (клопотання) – 8;

 - скарга – 1.

 За статтю: 

- чоловіча – 17;

 - жіноча – 4.

 За суб'єктом:

 - індивідуальне – 21;

 - колективне – 0;

 - анонімне – 0.

 За результатами розгляду: 

- вирішено позитивно – 15; 

- відмовлено у задоволенні – 1;

 - дано роз'яснення – 2; 

- переадресовано за належністю – 3.