Стратегічний план

Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту Державного агентства з питань електронного урядування України сформовано з урахуванням стратегічних цілей внутрішнього аудиту.

Стратегічні цілі внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки визначено з урахуванням загальної стратегії діяльності Державного агентства з питань електронного урядування України та передбачають:

  • зміну пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів (орієнтація на проведення аудитів ефективності);
  • оцінку діяльності Агентства, підприємства, що входить до сфери його управління для надання об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня ефективності та результативності системи внутрішнього контролю;
  • створення підґрунтя для проведення внутрішніх аудитів.

Файли, що додаються: Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки Державного агентства з питань електронного урядування України (формат .pdf, розмір 1 8060 КБ)