Регуляторні акти

Відповідно до п. 8 Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 492, Державне агентство з питань електронного урядування України в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України може реалізовувати державну регуляторну політики у сфері господарської діяльності, а саме видавати накази, які відповідно до закону є регуляторними актами (розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності").