Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів
опубліковано 21 October 2019 року о 06:51

Національні стандарти України для створення, впровадження та супроводження автоматизованих і інформаційних систем

 • ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання;
 • ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення;
 • ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення;
 • ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення;
 • ДСТУ 3396.1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт;
 • ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення;
 • ДСТУ 2844-94 Програмні засоби ЕОМ. Забезпечення якості. Терміни та визначення;
 • ДСТУ 2873-94 Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення;
 • ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення;
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-4:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 4. Організація даних;
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-5:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 5. Подання даних;
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-9:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 9: Обмін даними;
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-14:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 14. Безвідмовність, ремонтопридатність і готовність;
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-15:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 15. Мови програмування;
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-17:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 17. Бази даних;
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-18:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 18. Розподілене оброблення даних;
 • ДСТУ ІSO/ІЕС 90003:2006 Програмна інженерія. Настанови щодо застосування ІSO 9001:2000 до програмного забезпечення (ІSO/ІЕС 90003:2004, IDT);
 • ДСТУ 4071–2001 Інформаційні технології. Архітектура відкритого розподіленого керування та підтримка загальної архітектури брокера об'єктних запитів (CORBA);
 • ДСТУ 4072–2002 Інформаційні технології. Мови програмування, їхні середовище і системний інтерфейс. Незалежний від мов виклик процедур (LIPC);
 • ДСТУ ISO/IEC TR 14369:2003 Інформаційні технології. Мови програмування, їхні середовище і системний інтерфейс. Настанова щодо підготовки незалежних від мов специфікацій послуг (LISS);
 • ДСТУ 4249:2003 Інформаційні технології. Настанова щодо POSIX-сумісних середовищ відкритих систем (POSIX-OSE) (ISO/IEC TR 14252:1996, MOD);
 • ДСТУ ISO/IEC 9126-1:2013 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 1. Модель якості (ISO/IEC 9126-1:2001, IDT).
 • ДСТУ 2851-94 Програмні засоби ЕОМ. Документування результатів випробувань;
 • ДСТУ 2853-94 Програмні засоби ЕОМ. Підготовлення і проведення випробувань;
 • ДСТУ ISO/IEC 12207:2014 Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення (ISO/IEC 12207:2008, IDT)
 • ДСТУ 3919-99 Інформаційні технології. Основні напрямки оцінювання та відбору CASE-інструментів (ISO/IEC 14102:1995);
 • ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп'ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD) ;
 • ДСТУ ISO/IEC TR 12182:2004 Інформаційні технології. Класифікація програмних засобів (ISO/IEC TR 12182:1998, IDT) ;
 • ДСТУ ISO/IEC 14598-1:2004 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 1. Загальний огляд (ISO/IEC 14598-1:1999, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 14598-2:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 2. Планування та керування (ISO/IEC 14598-2:2000, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 14598-3:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 3. Процес для розробників (ISO/IEC 14598-3:2000, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 14598-4:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 4. Процес для замовників (ISO/IEC 14598-4:1999, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 14598-5:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 5. Процес для оцінювачів (ISO/IEC 14598-5:1998, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 14598-6:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 6. Документація модулів оцінювання (ISO/IEC 14598-6:2001, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 14764:2014 Інженерія програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення. Технічне обслуговування (ISO/IEC 14764:2006, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 15288:2014 Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем (ISO/IEC 15288:2008, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC TR 15504-1:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 1. Концепції та вступна настанова (ISO/IEC TR 15504-1:1998, IDT);
 • ДСТУ ISO 9735-1:2005 Обмін електронними даними для адміністрування, у торгівлі і на транспорті (EDIFACT). Правила синтаксису прикладного рівня (номер версії синтаксису: 4, номер редакції синтаксису: 1); у 10 частинах;
 • ДСТУ ISO/TS 20625:2006 Обмін електронними даними для адміністрування, у торгівлі і на транспорті (EDIFACT). Правила генерації файлів XML-схем (XSD) на основі директив реалізації EDI(FACT);
 • ДСТУ 4145:2002 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння;
 • ДСТУ ISO/IEC 13888-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність. Частина 1: Загальні положення (ISO/IEC 13888-1:2009, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 13888-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність. Частина 3. Механізми використанням асиметричних методів (ISO/IEC 13888-3:2009);
 • ДСТУ ISO/IEC 14888-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 14888-1:2008, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 14888-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 2. Механізми, що ґрунтуються на факторизації цілих чисел (ISO/IEC 14888-2:2008, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 3. Механізми, що ґрунтуються на дискретному логарифмуванні (ISO/IEC 14888-3:2006; Cor 1:2007; Cor 2:2009; Amd 1:2010; Amd 1:2012, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 10118-1:2003 Інформаційні технології. Методи захисту. Геш функції. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 10118-1:2000, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 10118-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції. Частина 2. Геш-функції, що використовують n-бітний блоковий шифр (ISO/IEC 10118-2:2010; Cor 1:2011, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 10118-3:2005 Інформаційні технології. Методи захисту. Геш функції. Частина 3. Спеціалізовані геш функції (ISO/IEC 10118-3:2004, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 15946-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Криптографічні методи на основі еліптичних кривих. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 15946-1:2008; Cor 1:2009; Cor 2:2014, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 18014-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 1. Основні положення (ISO/IEC 18014-1:2008, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 18014-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 2. Механізми, що виробляють незалежні токени (ISO/IEC 18014-2:2009, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 9798-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об'єктів. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 9798-1:2010, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC 9798-3:2002 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація суб'єктів. Частина 3. Механізми з використанням методу цифрового підпису (ISO/IEC 9798-3:1998, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC TR 13335-1:2003 Інформаційні технології. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій (ІТ). Частина 1. Концепції й моделі безпеки ІТ (ISO/IEC TR 13335-1:1996, IDT);
 • ДСТУ ISO/IEC TR 13335-5:2003 Інформаційні технології. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій. Частина 5. Настанова з управління мережною безпекою (ISO/IEC TR 13335-5:2001, IDT).

 

З повним переліком національних стандартів України для створення, впровадження та супроводження автоматизованих і інформаційних систем, а також інформацією про умови доступу до них можна ознайомитися на веб-сайті національного органу стандартизації -  ДП «Українське агентство зі стандартизації»