Структура

Структура 

Державного агентства з питань електронного урядування України


№ з/п
Найменування підрозділів Кількість
штатних
одиниць

1. Керівництво 3
1.1. Голова 1
1.2. Перший заступник Голови 1
1.3. Заступник Голови 1
2. Генеральний департамент цифрової трансформації 22
2.1. Експертна група з питань розвитку цифрової інфраструктури 5
2.2. Експертна група з питань реалізації проектів цифрової трансформації 6
2.3. Експертна група з питань міжнародної діяльності 5
2.4. Експертна група з питань стратегічного планування 5
3. Департамент інформаційних технологій 34
3.1. Відділ формування та виконання Національної програми інформатизації 6
3.2. Відділ розвитку е-документообігу та міжвідомчої е-взаємодії 6
3.3. Відділ розвитку інформаційної інфраструктури 5
3.4. Відділ технічної експертизи 5
3.5. Відділ розвитку відкритих даних 5
3.6. Відділ координації регіональних програм інформатизації  5
4. Сектор тендерних процедур 4
5. Відділ по роботі зі зверненнями громадян, комунікацій з громадськістю, доступу до публічної інформації та контролю 7
6. Фінансовий відділ 7
7. Відділ управління персоналом 7
8. Юридичний відділ 7
9. Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи 1
10. Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи та цивільного захисту 1
11. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту 1
12. Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції 1

ВСЬОГО 95